សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិឥតគិតថ្លៃកម្រៃសេវា

 

កាន់តែងាយស្រួល រហ័ស និងចំណេញកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់អតិថិជនដោយឥតគិតកម្រៃសេវាសម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស (OTT) និងការទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស (ITT) ចាប់ពីថ្ងៃនេះ តាមរយៈធនាគារ អ៊ូរី!

ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទទួល ឬផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមរយៈធនាគារ អ៊ូរី បានជាមួយនឹង “ការផ្តល់ជូនពិសេស មិនគិតថ្លៃសេវា OTT និង ITT” ពីធនាគារ អ៊ូរី នៅគ្រប់សាខាទាំង 138 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងភាពរួសរាយរាក់ទាក់ពីបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ ២០២៣។

Share