ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

 • អាគារលេខ 398, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១, ខណ្ឌបឹងកេងកង, រាជធានីភ្នំពេញ
ផែនទី

ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ

 • 023 96 3333 | 081 331 333
 • info@wbfinance.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ

 • ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល
  0៨:00 ព្រឹក – 0៤:00 ល្ងាច (ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ)
 • សាខា
  0៧:៣0 ព្រឹក – 0៣:៣0 ល្ងាច (ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ)
 • ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
  0៧:00 ព្រឹក – 0៩:00 ល្ងាច (ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ)
  ០៨:0០ព្រឹក - ០៥:0០ល្ងាច​ (ថ្ងៃឈប់សំរាកបុណ្យជាតិ)

Got a query about our products and services or need any help?

Customer Inquiry

If you have an account-specific enquiry, please contact us.

ស្វែងយល់បន្ថែម

Customer Inquiry

If you have an account-specific enquiry, please contact us.

ស្វែងយល់បន្ថែម

Customer Inquiry

If you have an account-specific enquiry, please contact us.

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI WON

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង