ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

  • អាគារលេខ 398, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១, ខណ្ឌបឹងកេងកង, រាជធានីភ្នំពេញ
ផែនទី

ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ

  • 023 96 3333 | 081 331 333
  • info@wooribank.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ

  • ​ម៉ោងបម្រើអតិថិជន
    0៨:00 ព្រឹក – 0៤:00 ល្ងាច (ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ)
  • ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
    ២៤ម៉ោង ក្នុង១ថ្ងៃ​ និង៧ថ្ងៃ ក្នុង១សប្តាហ៍​

Got a query about our products and services or need any help?

Customer Inquiry

If you have an account-specific enquiry, please contact us.

ស្វែងយល់បន្ថែម

Customer Inquiry

If you have an account-specific enquiry, please contact us.

ស្វែងយល់បន្ថែម

Customer Inquiry

If you have an account-specific enquiry, please contact us.

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង