ធនាគារដែលផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មជិតលោកអ្នកបំផុត

សេវាបុគ្គល

យើង គឺជាកន្លែងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតក្នុងការសន្សំ និងជួយឱ្យប្រាក់របស់អ្នករីកលូតលាស់ជាមួយនឹងសេវាធនាគាររហ័ស ងាយស្រួលប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

សេវាអាជីវកម្ម

យើងនៅទីនេះ ដើម្បីជួយដល់តម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ។

សេវាបុគ្គល

ស​ន្សំ/បញ្ញើ

ឃ្លាំមើលសាច់ប្រាក់របស់អ្នករីកចម្រើនជាមួយយើងខ្ញុំ

ប្រាក់កម្ចី

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក បង្កើតភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នក

សេវាផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ និងទទួលប្រាក់ពីមិត្តភក្តិ ឬ ក្រុមគ្រួសារ

សេវាអាជីវកម្ម

ស​ន្សំ/បញ្ញើ

ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់របស់អ្នកកើនជាមួយយើងខ្ញុំ

ប្រាក់កម្ចី

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក បង្កើតភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នក

សេវាផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ពីដៃគូអាជីវកម្មក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក

WOORI WON, មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អ្នក

ធនាគារឆ្លាតវៃនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក

ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកត្រូវការដោយគ្រាន់តែចុចពីរបីចំណុច

  • ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង
  • ប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
  • រហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព
ទាញយកកម្មវិធី

អ្នកប្រើប្រាស់​

​​113,000+

ទទួលបានការវាយតម្លៃ

4.4 star

ទាញយក

65,000+
ផ្ញើប្រាក់ជាមួយយើងខ្ញុំ

ទាំងនៅក្នុងស្រុក និងទូទាំងពិភពលោក

  • ផ្ទេរប្រាក់រហូតដល់ 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតាមរយៈ សេវាធនាគារចល័តរបស់យើងខ្ញុំ
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ
  • សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា, សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក និង​សេវាផ្ទេរអន្តរជាតិ
ស្វែងយល់បន្ថែម

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ការសម្រេចបាននូវទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន ១.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដោយសបញ្ជាក់អំពីការបន្តភាពរីកចម្រើន អោយកាន់តែប្រសើរឡើង។

អានបន្ថែម

ផលប័ត្រឥណទាន

១.០១៣ លានដុល្លារ

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើរ-សន្សំ

២៧៣ លានដុល្លារ

ចំនួនអតិថិជន

៣៥០.០៦៨ នាក់

ព័ត៌មាន

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI WON

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង