ស​ន្សំ/បញ្ញើ

ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់របស់អ្នកកើនជាមួយយើងខ្ញុំ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ប្រាក់កម្ចី

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក បង្កើតភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នក

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ពីដៃគូអាជីវកម្មក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក

ស្វែងយល់បន្ថែម

ផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកទៅដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយគ្មានដែនកំណត់

ផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ពីដៃគូអាជីវកម្មក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក

ស្វែងយល់ពីស​ន្សំ/បញ្ញើ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ផ្ទេរមូលនិធិទៅដៃគូអាជីវកម្មរហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតាមរយៈបាគង

ស្វែងយល់បន្ថែម

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

តើអ្នកចង់ឱ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាន់ពេលវេលា អាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមរយៈអត្រាការប្រាក់ និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទេ?

ស្វែងយល់បន្ថែម

ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី!

ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកមានប្រតិបត្តិការរលូន និងធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង

ស្វែងយល់បន្ថែម

ទំហំកម្ចីខ្ពស់បំផុត

លើសពី ៥00.000ដុល្លារ

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

៨% - ១២% ក្នុងមួយឆ្នាំ

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់ ១២០ ខែ

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង