សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស

  • ការទទួលប្រាក់ដែលផ្ទេរចូលមកក្នុងប្រទេសតាមរយៈធនាគារអ៊ូរី (កម្ពុជា) ម.ក មានភាពឆាប់រហ័ស សុវត្តិភាព និងមានភាពងាយស្រួល។ អតិថិជនដែលមានគណនីសន្សុំជាមួយ ធនាគារអ៊ូរី (កម្ពុជា) ម.ក អាចទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលផ្ទេរចូលមកក្នុងប្រទេស ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដែលអាចឆែកទឹកប្រាក់ដែលផ្ទេរចូល និងសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី តាមរយៈ កម្មវីធីធនាគារចល័តក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ដែលផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ ។


សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

  • ជាមួយវិសាលភាពនៃបពា្តញធនាគារដ៏ធំធេងនៅជុំវិញ ពិភពលោករបស់ធនាគារអ៊ូរី (កម្ពុជា) ម.ក អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលជាប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពមួយដែលធនាគារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ អតិថិជនអាចផ្ញើប្រាក់អោយក្រុមគ្រួសារ ទូរទាត់ថ្លៃទំនិញ និងគោលបំណងផ្សេងទៀត នៅគ្រប់ 142 សាខារបស់ធនាគារអ៊ូរី (កម្ពុជា) ម.ក។

ព័ត៌មានសេវាកម្ម

ការណែនាំពីរបៀបផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស

ប្រភេទព័ត៍មានព័ត៍មានដែលត្រូវបំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទទូលផលបំពេញឈ្មោះដែលមានជាមួយធនាគារ អ៊ូរី
អាសយដ្ឋានអ្នកទទូលផលបំពេញអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
លេខគណនីអ្នកទទូលផលបំពេញលេខគណនី៨ខ្ចង់ដែលមានជាមួយធនាគារ អ៊ូរី
ឈ្មោះធនាគារអ្នកទទូលផលធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក
អាសយដ្ឋានធនាគារអ្នកទទូលផលអគារលេខ ៣៩៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
SWIFTកូដធនាគារអ្នកទទូលផលHVBKKHPP

ការណែនាំពីរបៀបផ្ញើលុយទៅក្រៅប្រទេស

រូបិយប័ណ្ណUSD, BAHT,KRW, MYR, EUR, AUD, SGD, JPY, CNY
ព័ត៌មានរបស់អ្នកទទួលឈ្មោះ​គណនី
លេខ​គណនី
អាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលផល
ឈ្មោះ​របស់​ធនាគារ
លេខកូដ Swift
*ធនាគាររបស់អ្នកទទួលខ្លះអាចស្នើសុំព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជា លេខ Routing, Sort កូដ, លេខ BSB ជាដើម។

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញក្រៅប្រទេស

ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ)
សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញ
TelexCommission Fee OUR (FULLPAYFEE)
ចាប់ពី $1,000$10
$5
$20
ចាប់ពី $1,001 ដល់ $10,000$10$10
$20
ចាប់ពី $10,001 $10 0.13% (min $10)$20

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល
គ្រប់ទំហំទឹកប្រាក់នៃប្រតិបត្តិការ0.07%​ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួល ឬ អប្បបរមា USD10
***ការផ្តល់ជូនពិសេស (មិនគិតកំរៃសេវាលើការផ្ញើប្រាក់ចេញក្រៅប្រទេស និងទទួលប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេស រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ2023)