ទទួលបាន Aeon E-voucher 5$ រាល់ការទូទាត់ផលិតផលធានារ៉ាប់រង PRU Digital របស់ព្រូដិនសលតាមរយៈប័ណ្ណវីសាធនាគារ អ៊ូរី លើកម្មវិធី Pulse

ប្រូម៉ូសិន

ទទួលបាន 5$ Aeon e-Voucher នៅពេលអ្នកបង់ប្រាក់បុព្វលាភផលិតផល PRU Digital ជាមួយកាត Woori Visa។

លក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការទិញគោលការណ៍ផលិតផល PRU Digital និងបង់ប្រាក់ដោយកាត Woori Visa នៅលើកម្មវិធី Pulse ។ទាញយកកម្មវិធី Pulse : https://bit.ly/VisaxPrudential
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ទាំងការទិញគោលការណ៍ថ្មី និង/ឬបន្ត។
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណ Visa ដែលមានសិទ្ធិនឹងទទួលបាន Aeon e-Voucher តាមរយៈអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគោលការណ៍ទិញ និងទូទាត់ប្រាក់ជាមួយកាត Visa ត្រូវបានជោគជ័យ។
  • Aeon e-Voucher អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​ណា​មួយ​នៅ Aeon Online (កម្មវិធី និង​គេហទំព័រ)។
  • ការផ្តល់ជូនមានកំណត់ចំពោះការលោះ e-Voucher មួយក្នុងមួយបង្កាន់ដៃ (ប្រតិបត្តិការទូទាត់)។
  • ការផ្តល់ជូននេះមានក្នុងចំនួនកំណត់នៃការផ្តល់ជូនចំនួន 6,000 ពេញមួយរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការ ដោយឈរលើគោលការណ៍មកមុនទទួលបានមុន។​
  • Visa និង Prudential រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
  • រយៈពេលផ្តល់រង្វាន់៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023
  • លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
Share