បញ្ចុះតម្លៃពិសេសភ្លាមៗរហូតដល់ ៥0% លើសេវាកម្មកំសាន្តតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី

កាន់តែរំភើប កាន់តែរីករាយ សម្រាប់ការលេងហ្គេម ស្តាប់ភ្លេង មើលរឿង និងសេវាកម្មកំសាន្ត ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសភ្លាមៗរហូតដល់ ៥0% ដោយគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ជារទិញ តាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុក។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333
Share