ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% នៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលព្រេសប៊ីធេរាន អាតូមី រាល់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ​ 10% នៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលព្រេសប៊ីធេរាន អាតូមីដែលជា សាខាមន្ទីរពេទ្យ PMC전주예수병원 (មន្ទីរពេទ្យព្រះយេស៊ូវ) មកពីប្រទេសកូរ៉េ ​ រាល់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ឬតាមរយៈ Woori KHQR

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី គ្រប់ប្រភេទ រួមមាន ផ្លាធីនីម ហ្គោល ឬក្លាស៊ីក។
  • ការផ្តល់ជូននេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការបង់ប្រាក់ស្កេនតាមរយៈ Woori Bank Mobile ទៅ Woori KHQR ។
  • រផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី08 ខែឧសភា ឆ្នាំ2025
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ទីតាំង/Map: https://shorturl.at/bgpvK

អាសយដ្ឋាន: អគារមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិសែនសុខ (ជាន់ទី4 និងទី5) ផ្លូវ1986, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ

☎️សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖ 081/061 995 991

Share