ប័ណ្ណ​អេធីអឹម ធនាគារ អ៊ូរី

អត្ថប្រយោជន៍​សំខាន់ៗ

  • ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​អេធីអឹម ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ
  • មានភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ដោយពុំចាំបាច់ដាក់សាច់​ប្រាក់ច្រើនតាមខ្លួន
  • អាចធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​តាម​តម្រូវ​ការ ២៤ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ និង​៧ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍
  • អាច​ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅ​លើម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ឬ ម៉ាស៊ីន​ឆូត​កាត ទាំង​អស់​ដែលមានស្លាកសញ្ញា “CSS”
  • មិន​​គិត​កម្រៃ​សេវា​ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម របស់​ ធនាគារ អ៊ូរី
  • អាច​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​តែ​មួយ ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​លើ​គណនី​ផ្សេង​គ្នា រហូត​ដល់ ០៣ (បី) គណនី

កម្រៃ​សេវា

បរិយាយប័ណ្ណ​ស្តង់ដារ
រៀលដុល្លារអាមេរិក
ការ​ចេញ​ប័ណ្ណ​​​លើក​ដំបូង (ប័ណ្ណ​ចម្បង និងប័ណ្ណ​​​បន្ថែម)មិន​គិត​ថ្លៃមិន​គិត​ថ្លៃ
កម្រៃ​សេវា​ថែរក្សា​ប័ណ្ណ​ប្រចាំ​ខែ១.០០០*
០,២៥*
ការ​ចេញ​ប័ណ្ណ​ឡើង​វិញ១២.000
៣,00
ការ​បិទ​ដំណើរការ​ប័ណ្ណ​ (មុន​​រយៈ​ពេល​ ៣ខែ)១២.000៣,00
ការ​បង្កើត​លេខ​សម្ងាត់​ឡើង​វិញមិន​គិត​ថ្លៃមិន​គិត​ថ្លៃ
*ការផ្តល់ជូនពិសេសដោយមិនគិត ថ្លៃថែរក្សាប័ណ្ណប្រចាំខែ
** លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត
** ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្រៃសេវា និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ