ពង្រីកវិសាលភាពដល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ជាមួយប័ណ្ណឥណទានវីសា អ៊ូរី

Key Benefits

 • ការទូទាត់ដោយគ្មានក្រដាសប្រាក់ សុវត្ថិភាព និងរហ័ស
 • ទិញទំនិញដែលលោកអ្នកចង់បាននៅថ្ងៃនេះ និងទូទាត់មកកាន់ធនាគារតាម ក្រោយរហូតដល់ 45 ថ្ងៃក្រោយជាមួយនឹងការប្រាក់ 0%
 • រក្សាទុកសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកសម្រាប់ការចំណាយដែលមិនបានគ្រោងទុក
 • អាចដកសាច់ប្រាក់ពីកម្រិតឥណទានរបស់លោកអ្នកបានភ្លាមៗនៅពេលមានតម្រូវការជាសាច់ប្រាក់ក្នុងករណីបន្ទាន់ណាមួយជាមួយគ្រប់ ATM ដែលមានស្លាក សញ្ញា VISA
 • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់តាមអនឡាញ និងការទូទាត់ក្រៅប្រទេស
 • អាចទទួលប្រាក់ពីគ្រប់ទិសទី តាមរយៈសេវាផ្ទេរប្រាក់ VISA Direct
 • ទទួលបានកាដូស្វាគមន៍តាមរដូវកាល និងកាដូប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណជ្ញាធីនីម
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ និងអត្ថប្រយោជន៍ពីហាងដៃគូសហការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅទូទាំងប្រទេស និងទូទាំងពិភពលោក
 • រីករាយជាមួយប្រូម៉ូសិនពិសេសៗក្នុងឱកាសពិសេសជាច្រើន
 • ស្នើសុំបានរហូតដល់ 3 ប័ណ្ណ (ប័ណ្ណចម្បង 1 និងប័ណ្ណរង 2)
 • អាចជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចេញវិក្កយបត្ររបស់អ្នក៖ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី 14 ឬ 28 នៃខែនីមួយៗ

Fee Charge

ល.រកម្រៃសេវា និង កម្រិតប័ណ្ណឥណទានក្លាស៊ីក
(រូបវន្តបុគ្គល)
1កម្រិតឥណទាន500 ដុល្លារ - 3,000 ដុល្លារ
2ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ - ប័ណ្ណចម្បង10 ដុល្លារ
3ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ - ប័ណ្ណរង10 ដុល្លារ
4ការចេញលេខ PINថ្មីឥតគិតថ្លៃ
5ការចេញប័ណ្ណជំនួស - កំហុសរបស់ធនាគារឥតគិតថ្លៃ
6ការចេញប័ណ្ណជំនួស- បាត់/លួច/ខូច5 ដុល្លារ
7ការចេញប័ណ្ណជំនួស- ហួសសុពលភាពឥតគិតថ្លៃ
8ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ - ខូច5 ដុល្លារ
9ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ -​ មុនហួសសុពលភាព១ខែឥតគិតថ្លៃ
10ថ្លៃសេវាស្នើសុំប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ (ការទូរទាត់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ)10% នៃចំនួនវិវាទ ឬអប្បបរមា 10 ដុល្លារ
11អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ការដកប្រាក់ពីកម្រិតឥណទាន1.50%/ខែ
12អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់1.50%/ខែ
13ការទូទាត់សងប្រចាំខែអប្បបរមា20% ឬអប្បបរមា 20 ដុល្លារ
14ថ្លៃសេវាទូទាត់យឺត5% នៃចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា ឬអប្បបរមា 10 ដុល្លារ
15ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារ អ៊ូរីឥតគិតថ្លៃ
16ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេងទៀត (ក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស)1.99% ឬអប្បបរមា 5 ដុល្លារ
17ការពិនិត្យសមតុល្យតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារ អ៊ូរីឥតគិតថ្លៃ
18ការពិនិត្យសមតុល្យតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេងទៀត0.40 ដុល្លារ
19ប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណមិនមែន ប្រាក់រៀល/ដុល្លារអាមេរិក1.99%
20ប័ណ្ណត្រូបានចាប់យកដោយម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេងទៀត (លេខ PIN មិនត្រឹមត្រូវ ឬប័ណ្ណផុតកំណត់)ឥតគិតថ្លៃ
21ប្រតិបត្តិការមិនជោគជ័យឥតគិតថ្លៃ
22កម្រិតការដកប្រាក់ពីកម្រិតឥណទាន50% នៃកម្រិតឥណទាន
23កម្រិតការដកប្រាក់5,000 ដុល្លារ
24កម្រិតការផ្ទេរប្រាក់ (អ៊ូរី ទៅ អ៊ូរី)1,000 ដុល្លារ
25កម្រិតនៃការទូទាត់ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)3,000 ដុល្លារ
26ចំនួនអតិបរមានៃប្រតិបត្តិការដកប្រាក់10 ដង
27ចំនួនអតិបរមានៃប្រតិបត្តិការទូទាត់10 ដង

TERM AND CONDDITION