សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា គឺជាប្រភេទសេវាផ្ទេរប្រាក់មួយប្រភេទ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើការផ្ទេរឬទទួលប្រាក់ជាមួយសាខាទាំងអស់របស់ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងតំបន់តែមួយ ឬផ្សេងគ្នាទៅតាមគោលបំណងរបស់អតិថិជន។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ គឺជាសេវាផ្ទេរប្រាក់មួយប្រភេទ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួល​បញ្ញើ)​ ដើម្បី​ផ្តល់នូវ​ភាព​ងាយស្រួល និងសេវាកម្មរហ័ស ទៅដល់អតិថិជន ក្នុងគោលបំណងផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេទៅកាន់គណនីអ្នកទទួល។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

រហ័ស ងាយស្រួល កម្រៃសេវាសមរម្យ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់


ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍

សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ជាសេវាដែលអតិថិជនអាចកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គ្រួសារ ដៃគូជំនួញ ឬដៃគូទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជារៀងរាល់ ប្រចាំ សប្តាហ៍ ខែ ឬត្រីមាស ក្នុងពេលវេលា និងចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ណាមួយតាមតម្រូវការលោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ

ធនាគារ អ៊ូរី បានក្លាយជាសមាជិកនៃសេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ (RFT)។ ឥឡូវនេះអតិថិជនរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ទាំងអស់អាចរីករាយប្រើប្រាស់ជាមួយសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់បន្ថែមថ្មីមួយទៀត ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាទូទាត់បាគង

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាសមាជិកក្នុងប្រព័ន្ធបាគង ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារ អ៊ូរី បានបញ្ចូលកម្មវិធីបាគងចូលទៅក្នុង Woori Bank Mobile App ដែលអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ គណនីបាគង នៅលើ Woori Bank Mobile App របស់អ្នកបានដោយភាពងាយស្រួល ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង