សារពី លោក គីម ហុង ជូ, អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

ជម្រាបសួរអតិថិជនជាទីគោរព និងភាគីពាក់ព័ន្ធ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ គីម ហុងជូ អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ អ៊ូរី។ ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវចំណុចសំខាន់ៗ និងសមិទ្ធផលមួយចំនួនរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុងឆ្នាំ 2023 និងការតាំងចិត្តសម្រាប់អនាគត។

ឆ្នាំ 2023 គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាក សម្រាប់ធនាគារ អ៊ូរី ដោយសារយើងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់នៃ ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ប៉ុន្តែជាឆ្នាំដែលសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនផងដែរ។ ទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយ ពួកយើងអាចយកឈ្នះលើវិបត្តិនេះ ហើយសម្រេចបាននូវការរីកចម្រើន និងការបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ធនាគារសម្រេចបានសំពៀតឥណទានចំនួន 1,212 លានដុល្លារ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំចំនួន 434 លានដុល្លារ និងអតិថិជនជាង 455 ពាន់នាក់។ យើងបានដាក់សម្ពោធផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ដូចជា ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា ប័ណ្ណឥណទានវីសា ផលិតផលសន្សំ និងកម្ចីថ្មី ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនរបស់យើង។ យើងក៏បានពង្រីកបណ្តាញសាខារបស់យើងទៅកាន់ 140សាខា បណ្តាញ ATM ច្រើនជាង 100 នៅទូទាំងប្រទេស និងបានបង្កើនបុគ្គលិករបស់យើងដល់ជាង 4,000 នាក់។

យើងបានរក្សាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះទំនួលខុសត្រូវសង្គមសាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យើងបានសាងសង់មណ្ឌលថែទាំសុខភាពថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ចូលរួមជាមួយគម្រោង Redd+ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ធ្វើការជាមួយមូលនិធិកុមារកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថល និងសុខុមាលភាពបុគ្គលិក និងផ្តល់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលពន្លកថ្មីផងដែរ។

សមិទ្ធផលទាំងនេះ នឹងអាចសម្រេចទៅបានទេ ប្រសិនបើគ្មានការជឿទុកចិត្ត និងការគាំទ្រពីអតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿទុកចិត្ត និងការគាំទ្ររបស់អ្នក។ យើងសូមអរគុណដល់និយតករ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស់យើង។ យើងនឹងបន្តស្វែងរកចក្ខុវិស័យ និងគុណតម្លៃរបស់យើង ហើយផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសេវាកម្មធនាគារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

សូមអរគុណចំពោះការជ្រើសរើសយក ធនាគារ អ៊ូរី។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំបម្រើអ្នក និងរីកចម្រើនជាមួយអ្នក។

ដោយក្តីគោរព

លោក គីម ហុង ជូ

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង