ការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ ឈ្នះរង្វាន់ធំយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីធនាគារ​ អ៊ូរី

ការចាប់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ពីធនាគារ អ៊ូរី : អតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយគ្រាន់តែបំពេញសន្លឹកឆ្នោតឌីជីថលតាមរយ: តំណ https://bit.ly/wooribankevent នេះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នោះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះឡាន Ssangyong Tivoli 2022 និងរង្វាន់ធំៗជាច្រើន។
លក្ខខណ្ឌ
• រយៈពេលនៃកម្មវិធី “ការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង របស់ធនាគារ អ៊ូរី” គឺចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ម៉ោង ២៣:៥៩ នាទីយប់នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ ការបញ្ចូលទិន្នន័យមុន និងក្រោយរយៈពេលនៃកម្មវិធីនឹងមិនមានសុពលភាពឡើយ។
• ជានីតិជន ទាំងជនជាតិខ្មែរ និងបរទេសដែលមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងកាន់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាពដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
• ការផ្ទេរ ការចាត់តាំង ឬការប្តូររង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ដោយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ
• ការបង់ពន្ធ និងការចំណាយផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន) គឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់អ្នកឈ្នះរង្វាន់
• អ្នកឈ្នះរង្វាន់ត្រូវផ្តល់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាពដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពេលមកបើករង្វាន់។ អ្នកចូលរួមម្នាក់អាចទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
• អ្នកចូលរួមម្នាក់នឹងទទួលបានតែសន្លឹកឆ្នោតចាប់រង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ
• ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទៅលើកម្មវិធីផ្សងសំណាងនេះដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

Share