ប្រើប្រាស់ធនាគារចល័ត មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់សាច់ប្រាក់រហូតដល់ ១,០០០,០០០ រៀល !

ប្រើប្រាស់ធនាគារចល័ត មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់សាច់ប្រាក់រហូតដល់ ១,០០០,០០០ រៀល !

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះអតិថិជនឯកត្តជនប្រើប្រាស់ កម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank Mobile ។
 • អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការនៅលើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank Mobile ដូចជា ការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ ទូទាត់វិក្កយបត្រ ផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ និងស្គេនទូទាត់ទៅKHQR ធនាគារ អ៊ូរី និងKHQRធនាគាដែលជាសមាជិកបាគង។
 • ត្រូវមានសមតុល្យយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី 20 ដុល្លារ ឬ 80,000 រៀល ក្នុងគណនី ក្នុងមួយខែ។
 • រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន42​ រង្វាន់ ឬ21 រង្វាន់ក្នុង1ខែកំពុងរង់ចាំអ្នកដូចជា៖
  1. ​ចាប់ពី 500 ប្រតិបត្តិការ ឡើងទៅ​ រង្វាន់1 លានរៀល ចំនួន2 រង្វាន់​
  2. ចាប់ពី 200 ប្រតិបត្តិការ ឡើងទៅ​ រង្វាន់4 សែនរៀល ចំនួន4 រង្វាន់​
  3. ចាប់ពី 100 ប្រតិបត្តិការ ឡើងទៅ​ រង្វាន់2 សែនរៀល ចំនួន6 រង្វាន់​
  4. ចាប់ពី 50 ប្រតិបត្តិការ ឡើងទៅ​ រង្វាន់8 ម៉ឺនរៀល ចំនួន10 រង្វាន់
  5. ចាប់ពី 10 ប្រតិបត្តិការ ឡើងទៅ​ រង្វាន់4 ម៉ឺនរៀល ចំនួន20 រង្វាន់
 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្តោះ ក្នុងកំឡុងពេលនៃប្រូម៉ូសិននេះ។
 • សម្រាប់គណនីបិទ/អសកម្ម/ផ្អាកនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការទទួលរង្វាន់នោះទេ
 • ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ  Woori Bank App

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share