ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% នៅ Mi-Home លើថ្លៃទំនិញគ្រប់ប្រភេទ រាល់ការទូទាត់តាម ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% នៅ Mi Home លើថ្លៃទំនិញគ្រប់ប្រភេទ រាល់ការទូទាត់តាម ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី។

កាន់តែសន្សំសំចៃ និងរីករាយនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន​ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ។

Offer 5% off to Woori VISA card holders for all Items at Mi home.

Save money and enjoy benefits with your Woori Bank VISA card

ការផ្តល់ជូននេះ អនុវត្តសម្រាប់៤ទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

  1. សាខាបឹងកេងកង​៖ https://bit.ly/3Srkqn8
  2. សាខាអូឡាំពិក៖ https://bit.ly/3tSFwkY
  3. សាខា​តាខ្មៅ៖ https://bit.ly/47NqIlx
  4. សាខាផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ៖ https://bit.ly/3Su1rZa

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Share