រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនរហូតដល់ 30% រាល់ការទូទាត់តាមម្ចាស់ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី នៅ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបញ្ចឹម!

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រូម៉ូសិនពិសេសពីម្ចាស់ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 នៅគ្រប់សាខាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបញ្ចឹម។

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖

 • ពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់សេវាកម្មសុខភាពមាត់ធ្មេញទូទៅ លើកលែងសេវាកម្មដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹង
 • បញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់សេវាកម្មពត់ធ្មេញ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់ការសម្អាតធ្មេញ

ផ្តល់ជូនចំពោះទីតាំងចំនួន៤ដូចខាងក្រោម៖

 1. សាខានរោត្តម
 2. សាខាសូរិយា
 3. សាខាកម្ពុជាក្រោម 
 4. សាខាខេត្តសៀមរាប

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬធ្វើការណាត់ជួប សូមទាក់ទងលោកស្រី ឡុង ឈី៖

 • ទូរស័ព្ទ៖ 017 300 300 / 070 300 800
 • អ៊ីមែល៖ info@pachemdental.com
 • គេហទំព័រ៖ https://www.pachemdental.com/ 
Share