អបអរសាទរអតិថិជន ឈ្នះរង្វាន់ពីការបើកគណនីរហ័ស លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ធនាគារ អ៊ូរី

អបអរសាទរអតិថិជន​ ឈ្នះរង្វាន់ពីការបើកគណនីរហ័ស លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ធនាគារ អ៊ូរី

លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទទួលរង្វាន់

  • អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត់ នោះអតិថិជននឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ។
  • អតិថិនជនត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ក្នុងករណីនេះ ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអតិថិជននឹងមិនមានសិទ្ធជំទាស់ទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។
  • រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេ។
  • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ រយៈពេល លក្ខន្តិកៈ ឬបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិននៅពេលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

 

បញ្ជីឈ្នោះអ្នកឈ្នះ

No/ល.រCustomer​​ Name/ ឈ្មោះGender/ភេទCurrency/គណនីAccount ID /លេខគណនីBranch/ សាខាPrizes/​រង្វាន់
1PEANG KIMSRYFEMALEUSD247******Head officeSmart Watch
2LY OUYCHHORNMALEUSD251******Head officeJBL
3SANG SREYKHOUCHFEMALEUSD253******Chraoy Chongvar- Sangkat Preaek LiebEarphone
4CHHEM SOVANDAFEMALEKHR253******Head officeUmbrella
5SAM RATHAFEMALEKHR251******Head officeUmbrella
6SRENG SREYEKFEMALEUSD250******Head officeUmbrella
7PHA SOPHEAKDEYMALEUSD252******Head officeTote Bage Set
8MEAS LONGMALEUSD254******Rumduol - Kampong ChakTote Bage Set
9HUN HOUERNMALEUSD254******Head officeTote Bage Set
10ANG LEANGENGMALEUSD253******Head officeTote Bage Set
11SUN DANYFEMALEUSD251******Head officeTote Bage Set
12TEIN BARANGMALEUSD253******Head officeTote Bage Set
13SAN SREYPOVPISEYFEMALEUSD252******Saensokh - Kouk KhleangTote Bage Set
14KHONG LEAKHENAFEMALEUSD252******Head officeTote Bage Set
15HIENG DARINMALEUSD254******Head officeTote Bage Set
16HAI RAKSAFEMALEUSD253******Head officeTote Bage Set
Share