អបអរសាទរអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីការទូទាត់តាមWoori Bank Mobile សម្រាប់ខែទី 3!

អបអរសាទរអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីការទូទាត់តាម Woori Bank Mobile សម្រាប់ខែទី 3!

លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទទួលរង្វាន់

  • អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ។ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត់ នោះអតិថិជននឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ។
  • អតិថិនជនត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ក្នុងករណីនេះ ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអតិថិជននឹងមិនមានសិទ្ធជំទាស់ទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។
  • រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេ។
  • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ រយៈពេល លក្ខន្តិកៈ ឬបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិននៅពេលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលតាម​លេខគណនីរបស់អតិថិជន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

បញ្ជីឈ្នោះអ្នកឈ្នះខែទី3 ឆ្នាំ២០២៤

ល.រឈ្មោះអតិថិជនលេខគណនីប្រភេទគណនីរង្វាន់
1ផេង រី263*****USDSmart Phone
2ឈុន ចិន្ដា159*****KHRApple Watch
3ទួន ផេងភារម្យ256*****USDApple Watch
4សួង កញ្ញា259*****USDHead Phone
5អ៊ីវ​​ ពិសិដ្ឋ261*****USDHead Phone
6ភួង វាសនា212*****USDទឹកប្រាក់ 30$
7ចាន់ លាភហេង244*****KHRទឹកប្រាក់ 30$
8ឃុត ស្រីម៉ី215*****USDទឹកប្រាក់ 30$
9ទឹន សុវណ្ណនរាហ៏188*****USDទឹកប្រាក់ 30$
10សូ គីមអាង245*****USDទឹកប្រាក់ 30$
11ចាន់ ណៃឈុន215*****KHRទឹកប្រាក់ 20$
12តាំង ស្រីតី248*****USDទឹកប្រាក់ 20$
13ឈុន​ ថុនា199*****USDទឹកប្រាក់ 20$
14អ៊ីម ចំណាប់261*****USDទឹកប្រាក់ 20$
15វ៉ាន់ បូរមី242*****USDទឹកប្រាក់ 20$
16សាន្ដ ចាន់ណា261*****USDទឹកប្រាក់ 10$
17ឃីម សុខអេង261*****USDទឹកប្រាក់ 10$
18សយ ចាន់ណារ៉ា212*****USDទឹកប្រាក់ 10$
19សេក សុគុន្ធី259*****USDទឹកប្រាក់ 10$
20ផាន់ ម៉ូនិច258*****USDទឹកប្រាក់ 10$
21ហ៊ត​ ឌីម170*****USDទឹកប្រាក់ 10$
22ឈៀង សុភាព151*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
23តេង រដ្ឋារិទ្ធ209*****USDទឹកប្រាក់ 10$
24ផា គន្ធា231*****USDទឹកប្រាក់ 10$
25កាង ស៊ុងអ៊ូ254*****USDទឹកប្រាក់ 10$
26ម៉ឺន សំបឿន204*****USDទឹកប្រាក់ 10$
27ម៉ា សុខគៀង124*****USDទឹកប្រាក់ 10$
28ប៊ុន ម៉ីលិញ161*****USDទឹកប្រាក់ 10$
29អ៊ុយ ផល្លា263*****USDទឹកប្រាក់ 10$
30សុខ ណារី259*****USDទឹកប្រាក់ 10$
31ផ្លោង ម៉ាច219*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
32ម៉ូត ម៉ូរ៉ា242*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
33ចេង ចន្នី195*****USDទឹកប្រាក់ 10$
34សេត ​មូហាំម៉ាត់ស៊ីស257*****USDទឹកប្រាក់ 10$
35ណាំង ចេក169*****USDទឹកប្រាក់ 10$
36រឺន គឹមសាន164*****USDទឹកប្រាក់ 10$
37ផេង ស៊ីមឿន260*****USDទឹកប្រាក់ 10$
38ផា ដាវុទ្ធ222*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
39សុខ ម៉ី255*****USDទឹកប្រាក់ 10$
40គឹម ពឿន262*****USDទឹកប្រាក់ 10$
41សេង ប៉េងស៊ាន211*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
42ខូ សុមាលី222*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
43សុន ម៉ារី167*****USDទឹកប្រាក់ 10$
44ជា សុភ័ក្ត249*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
45ងិន ម៉ាលី186*****KHRទឹកប្រាក់ 10$
46អ៊េល​​ រដ្ឋា211*****USDទឹកប្រាក់ 10$
47ខុង លក្ខិណា252*****USDទឹកប្រាក់ 10$
48ចាន់ ផាន្នី254*****USDទឹកប្រាក់ 10$
49លាង គីមហួ228*****USDទឹកប្រាក់ 10$
50យូ វត្ថា143*****USDទឹកប្រាក់ 10$

Share