អបអរសាទរ អតិថិជននារី ទាំង១០នាក់របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដែលទទួលបានសំបុត្រកុន 3D នៅរោងកុន Legend ពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារ ចល័ត Woori Bank Mobile ច្រើនជាងគេ

អបអរសាទរ អតិថិជន​នារី ទាំង១០នាក់របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដែលទទួលបាន​សំបុត្រកុន 3D នៅរោងកុន Legend ពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារ ចល័ត Woori Bank Mobile ច្រើនជាងគេ
លក្ខខណ្ឌ៖

  1. អតិថិជនម្នាក់នឹងទទួលបានសំបុត្រកុនឌីជីថល ២​សំបុត្រ ដែលអាចប្រើនៅរោងភាពយន្តលេជេន។
  2. សូមអតិថិជនធ្វើការ​ទាក់ទងមកប្រអប់សាររបស់ នៃផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីទទួលបានសំបុត្រ និងព័ត៌មានបន្ថែម។
  3. អតិថិនជនទទួលរង្វាន់ក្នុងរយៈពេល 7ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជា
    មោឃៈ។ ក្នុងករណីនេះ ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអតិថិជននឹងមិនមានសិទ្ធជំទាស់ទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។
  4. អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ ខ្លួន។ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត់​ នោះអតិថិជននឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ឡើយ។
  5. រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

​បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ

ល.រCustomerNameឈ្មោះអតិថិជនភេទAccountIDប្រភេទគណនី
1NAY SINAណៃ ស៊ីណាស្រី261*****គណនីសង្ឃឹម
2YIEM TOLAយៀម តុលាស្រី258*****គណនីសង្ឃឹម
3CHHAT CHREPឆាត ច្រិបស្រី257*****គណនីសង្ឃឹម
4HEANG SITHAហៀង ស៊ីថាស្រី255*****គណនីសង្ឃឹម
5MEN SREYNGETមេន ស្រីង៉ែតស្រី209*****គណនីសង្ឃឹម
6SENG BOTUMសេង បូទុមស្រី261*****គណនីសង្ឃឹម
7THAI SOKNYថៃ សុខនីស្រី254*****គណនីសង្ឃឹម
8KHEAN SOKHINឃៀន សុខឃីនស្រី261*****គណនីសង្ឃឹម
9NEA SOKHONនា សុខុនស្រី243*****គណនីសង្ឃឹម
10RITH SREYONរិទ្ធិ ស្រីអនស្រី218*****គណនីសង្ឃឹម
Share