ផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកម្មវិធី Woori Bank Cambodia Mobile App ដោយឥតគិតថ្លៃលើCable Fee!

ផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកម្មវិធី Woori Bank Cambodia Mobile App ដោយឥតគិតថ្លៃលើCable Fee!

រីករាយជាមួយការលើកលែងថ្លៃ Cable Fee សម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្តិ ឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅបរទេសជាមួយនឹងមធ្យោបាយលឿន ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។

អ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Woori Bank Cambodia Mobile App ដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស រហូតដល់ 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ហើយអាចសន្សំបានរហូតដល់ 20 ដុល្លារក្នុងមួយប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ ។

ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្សព្វផ្សាយនេះ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺ៖

  • ចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ ហើយជ្រើសរើសប្រទេស រូបិយប័ណ្ណ និងចំនួនដែលអ្នកចង់ផ្ញើ។
  • បញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលផល លេខគណនី អាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានលម្អិតអំពីធនាគារ។
  • បញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ ហើយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ជីវមាត្ររបស់អ្នក។
  • ទទួលបានសារបញ្ជាក់ និងបង្កាន់ដៃសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក។
  • តារាងកម្រៃសេវា
AmountComission RateOUR FeeCable Fee
$ 0 to $10,00$10$20Waived
$10,000 to $30,000$15$20Waived
$30,000 to $50,000$20$20Waived

*ចំណាំ៖ ធនាគារអន្តរការីគិតថ្លៃ (OUR) USD 20

កុំខកខានឱកាសនេះដើម្បីសន្សំថ្លៃ Cable Fee និងរីករាយជាមួយបទពិសោធន៍ផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយមិនមានការរំខានជាមួយ Woori Bank Cambodia Mobile App ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 023 963 333 / 081 331 333.

Share