ឆ្នាំថ្មីប្រូម៉ូសិនថ្មី ផ្តល់ជូនកាន់តែច្រើនពី កម្មវិធីWoori Bank Mobile !

ឆ្នាំថ្មីប្រូម៉ូសិនថ្មី ផ្តល់ជូនកាន់តែច្រើនពី កម្មវិធីWoori Bank Mobile !

 • បើកគណនីរហ័ស ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់២ដុល្លារ
 • ប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័ត អ៊ូរី មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន
 • ប្រើប្រើប្រាស់មុខងារ Invite Friend ១គណនីទទួលបានទឹកប្រាក់១ ដុល្លារ​

ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី ១៥​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

លក្ខខណ្ឌលម្អិត៖

១.​ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់ ២ដុល្លារ     អតិថិជនគណនីរហ័ស

 • សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មី ដែលបើកគណនីរហ័ស ជាមួយនឹងកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី
 • រាប់បញ្ចូលតែគណនីរហ័សដែលមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ
 • ការផ្តល់ជូនមានកំណត់មកមុន បានមុន
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

២. ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ ជាច្រើន

 1. អតិថិជនត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការលើ Woori Bank Mobile (បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ ទូទាត់វិក្កយបត្រ ផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ, ទូទាត់ទៅ ពាណិជ្ជកររបស់WBC ឬទូទាត់ទៅពាណិជ្ជករបាគង) ដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការចាប់រង្វាន់)។
 2. សម្រាប់ស្មាតហ្វូGalaxy S23 អតិថិជនត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការ MB ចាប់ពី 200 ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែ។
 3. សម្រាប់ Apple Watch អតិថិជនត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការ MB ចាប់ពី 100 ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែ។
 4. សម្រាប់កាស JBL អតិថិជនត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការ MB ចាប់ពី 50 ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែ។
 5. សម្រាប់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ អតិថិជនត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការ MB ចាប់ពី 30 ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែ
 6. ការផ្តល់ជូននេះ អនុវត្តចំពោះអតិថិជនថ្មី និងចាស់
 7. រង្វាន់មានដូចជា៖
NoDescriptionsNo. of Prizes per Month
1Smart Phone - Galaxy S23 (256GB )1
2Apple Watch (I-watch SE)2
3Headphone2
4Cash 30$5
5Cash 20$5
6Cash 10$35
Total50

ចំណាំ៖ ការ​ចាប់រង្វាន់នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ខែ នៅខែបន្ទាប់

៣.​ប្រើប្រាស់មុខងារ “Invite Friends”  បានទឹកប្រាក់បន្ថែមជាច្រើន 

 • ការផ្តល់ជូនមានកំណត់មកមុន បានមុន
 • អតិថិជនដែលណែនាំមិត្តភក្តិមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ម្នាក់(1 MB) នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ 1 ដុល្លារ
 • អនុវត្តសម្រាប់ទាំងអ្នកដែលត្រូវបានណែនាំឱ្យចុះឈ្មោះបើកគណនីរហ័សថ្មី និងបើកដំណើរការលើ MB (គណនីដែលមានស្រាប់ តែមិនទាន់ដំណើរការ MB) ដោយប្រើ Referral Code ទទួលបានជោគជ័យ (ណែនាំកាន់តែច្រើន ទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើនរហូតដល់ អស់ពីស្តុក ឬ ចប់ប្រូម៉ូសិននេះ ។

* ចំណាំ៖

– ការរាប់ចំនួនបង្គរ គណនីដែលបានណែនាំនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ អាទិត្យ) ហើយទឹកប្រាក់ បន្ថែមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកណែនាំ នៅ២សប្ដាហ៍បន្ទាប់នៃថ្ងៃធ្វើការ

–  Referral Code សំដៅលើលេខកូដដែលទទួលបានពីការប្រើប្រាស់មុខងារ Invite Friends នៅលើ Woori mobile App.

-​ ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មុខងារ Invite Friend: User Guide of Invite Friend

 

Share