ការផ្តល់ជូន​ដ៏​រំភើបពី Woori Mobile App!  

ការផ្តល់ជូន​ដ៏​រំភើបពី Woori Mobile App!

 • បើកគណនីរហ័សលើ Woori Mobile App ទទួលបាន 2 ដុល្លារ!
 • ប្រើមុខងារ Invite Friend ឱ្យបើកគណនីថ្មី អាចទទួលបានរហូតដល់ 5 ដុល្លារ ប្រចាំសប្តាហ៍។
 • លើសពីនេះ មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើន!
 • នៅមានទៀត Share post នេះជាសាធារណៈនៅលើ Facebook ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ រហូតដល់១០០ដុល្លារ!

កុំឱ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅ បើកគណនីថ្មីលើ Woori Mobile App ឥឡូវនេះ!

លក្ខខណ្ឌលម្អិត៖

១. ទឹកប្រាក់ត្រឡប់ ២ដុល្លារ  ចំពោះអតិថិជនគណនីរហ័ស (ថ្មី)

  • សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មី (CIDថ្មី) ចំនួន ៣០០០ នាក់ដំបូងដែលបើកគណនីរហ័ស ជាមួយនឹងកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុង កំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ (រាប់បញ្ចូលតែគណនីរហ័សដែលមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ)។

២. បើកគណនីរហ័សមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនទៀត ចំពោះអតិថិជនគណនីរហ័ស (ថ្មី និងចាស់)

  1. រង្វាន់រួមមាន៖  នាឡិការGalaxy Watch, កូនបាស JBL Speakers, កាស, ឆ័ត្រ និងកាដូជាច្រើនទៀត។
  2. អតិថិជនដែលជាម្ចាស់គណនីរហ័សស្រាប់ ឬបានប្តូរទៅជាគណនីពេញលេញ ព្រមទាំងអតិថិជនថ្មីដែលបើកគណនីរហ័ស (CIDថ្មី)
  3. អតិថិជនទាំងអស់ ត្រូវមានសមតុល្យប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម ២០ដុល្លារ នៅក្នុងគណនីរហ័សរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។
  4. ត្រូវមានប្រតិបត្តិ្កការយ៉ាងហោចណាស់ ១ប្រតិបត្តិការតាមរយៈការស្គន KHQR នៃធនាគារ អ៊ូរី ឬ ការទូទាត់តាមអនឡាញ (Bill Payment) ឬ ការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុងកំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ។
  5. សម្រាប់គណនីដែលត្រូវបានបិទ/អសកម្ម/ផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះទេ។

 

. ប្រើប្រាស់មុខងារ Invite Friend បានទឹកប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ ៥ដុល្លារ (រៀងរាល់សប្តាហ៍)​ ចំពោះអតិថិជនគណនីរហ័ស (ថ្មី និងចាស់)

 1. អតិថិជនដែលណែនាំមិត្តភក្តិមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ធនាគារអ៊ូរី នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់៥ដុល្លារ៖
 • ធំជាង ឬស្មើ ២MB​ ទទួលបាន ២ដុល្លារ​
 • ធំជាង ឬស្មើ ៥MB​ ទទួលបាន​ ៥ដុល្លារ​

បញ្ជាក់

-​ សម្រាប់តែគណនីដែលចុះឈ្មោះបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ (ណែនាំកាន់តែច្រើន ទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើនរហូតដល់ អស់ពីស្តុក​ ឬ ចប់ប្រូម៉ូសិននេះ លក្ខខណ្ឌមកមុន បានមុន)។​

-​ អ្នកណែនាំនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះក្នុង១​សប្តាហ៍

 1.  រង្វាន់នៃសប្តាហ៍នីមួយៗនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកណែនាំ នៅ២សប្ដាហ៍បន្ទាប់នៃថ្ងៃធ្វើការ ក្រោយពីប្រើមុខងារណែនាំទៅកាន់មិត្តភក្តិឲ្យដោតឡូតកម្មវិធីធនាគារចល័ត និងបើកគណនីរហ័ស របស់ធនាគារ អ៊ូរី បានជោគជ័យ។
 2. ការប្រើប្រាស់មុខងារ Invite Friend: User Guide of Invite Friend

៤. កម្មវិធីចែករំលែកផុស​ មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ (Share Post Campaign)

 1. ការចាប់រង្វាន់សម្រាប់អ្នកចែកចាយផុសនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន សរុប៣៨រង្វាន់៖
  • រង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១០០ដុល្លារ ចំនួន ១រង្វាន់
  • រង្វាន់ទឹកប្រាក់ ៥០ដុល្លារ ចំនួន ២រង្វាន់
  • រង្វាន់ទឹកប្រាក់ ២០ដុល្លារ ចំនួន ៥រង្វាន់
  • រង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១០ដុល្លារ ចំនួន ១០រង្វាន់
  • រង្វាន់ទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ ចំនួន ២០រង្វាន់
 1. 2. ការប្រកាសលទ្ធផលអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវធ្វើឡើង ២សប្ដាហ៍បន្ទាប់ នៃថ្ងៃធ្វើការ ក្រោយការបញ្ចប់កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ។

បញ្ជាក់៖

 1. អតិថិជនម្នាក់អាចឈ្នះបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលនៃប្រូម៉ូសិននេះ ដែលជារង្វាន់ធំ​សម្រាប់ចំណុចទី១ ទី២ និងទី៤
 2. អតិថិនជនត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជា
  មោឃៈ។ ក្នុងករណីនេះ ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអតិថិជននឹងមិនមានសិទ្ធជំទាស់ទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។
 3. អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត់​ នោះអតិថិជននឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ។
 4. រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេនៅពេលទទួលបាន។
 5. ធនាគារ អ៊ូរី​ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លក្ខន្តិកៈបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិនមុនកាលកណត់ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ក្នុងករណីចាំបាច់។
 6. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share