អបអរសាទរអតិថិជន ឈ្នះរង្វាន់ពីការបើកគណនីរហ័សលើកម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ធនាគារ អ៊ូរី លើកទី២!

អបអរសាទរអតិថិជន ឈ្នះរង្វាន់ពីការបើកគណនីរហ័ស លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ធនាគារ អ៊ូរី លើកទី២!

លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទទួលរង្វាន់៖ 

  • អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត់ នោះអតិថិជននឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ។
  • អតិថិនជនត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ក្នុងករណីនេះ ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអតិថិជននឹងមិនមានសិទ្ធជំទាស់ទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។
  • រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេ។
  • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ រយៈពេល លក្ខន្តិកៈ ឬបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិននៅពេលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ

No/ល.រCustomer​​ Name/ ឈ្មោះGender/ភេទCurrency/គណនីAccount ID /លេខគណនីPrizes/​រង្វាន់
1SOR BUNNAFEMALEUSD253*****Smart Watch
2YUT MANYFEMALEUSD254*****JBL
3MENG LEANGHOKMALEUSD251*****Earphone
4THAI MENGYOUMALEUSD252*****Umbrella
5CHHENG LIHEANGMALEUSD253*****Umbrella
6TRY SEAKNGIMFEMALEUSD254*****Umbrella
7REUK BUNDARAMALEUSD249*****Tote Bage Set
8YI VANNARAMALEUSD250*****Tote Bage Set
9SENG PARISMALEKHR252*****Tote Bage Set
10THUL KHEMARAMALEUSD253*****Tote Bage Set
11CHANG SENGNIEFEMALEKHR253*****Tote Bage Set

 

 

 

Share