សើ្នសុំប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី ទទួលបានការលើកលែងលើថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំឆ្នាំដំបូង លើប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធ និងប័ណ្ណវីសាឥណទាន សម្រាប់ប្រភេទក្លាស៊ីក និងហ្គោល!

រីករាយជាមួយការលើកលែងលើថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំឆ្នាំដំបូង លើប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធ និងប័ណ្ណវីសាឥណទាន សម្រាប់ប្រភេទក្លាស៊ីក​ និងហ្គោល!
លើសពីនេះ អតិថិជននឹងទទួលបានការហ្រ្វីថ្លៃសេវា CBC នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណវីសាឥណទាន ថ្មីថែមទៀតផង ។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ឥតគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៅលើ លើប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធ និងប័ណ្ណវីសាឥណទាន សម្រាប់ប្រភេទក្លាស៊ីក​ និងហ្គោល
  • ឥតគិតថ្លៃពិនិត្យ ប្រវត្តិឥណទាន CBC នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណឥណទានអ៊ូរីវីសាថ្មី។
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ទាំងអតិថិជនថ្មី និងអតិថិជនចាស់
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024។

កុំអោយឱកាសនេះកន្លងផុតអោយសោះ!

សើ្នសុំប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី ថ្មីរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទៅកាន់សាខាធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកលេខទូរសព្ទ Tel: 023 963 333 / 081 331 333​

Share