សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងប្រតិបត្តិការ បម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន នៅគ្រប់សាខារបស់ ធនាគារអ៊ូរី ទូទាំងប្រទេស

ធនាគារ អ៊ូរី សូមគោរពជូនដំណឹងដល់ អតិថិជន និងសាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាបថា៖

ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះតទៅ ធនាគារអ៊ូរី នឹងផ្លាស់ប្តូរម៉ោងប្រតិបត្តិការ បម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន នៅគ្រប់សាខារបស់ ធនាគារអ៊ូរី ទូទាំងប្រទេសដូចខាងក្រោម៖

– ថ្ងៃធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ

– ម៉ោងធ្វើការថ្មី៖ ចាប់ពីម៉ោង ៨ :០០ ព្រឹក រហូតដល់ ម៉ោង ៤:០០ រសៀល

សូមអតិថិជនទាំងអស់អញ្ជើញទៅទទួលសេវាកម្មនៅតាមបណ្តាសាខា ធនាគារអ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ។ បុគ្គលិកយើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដោយក្តីគោរព និង រួសរាយរាក់ទាក់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website   :https://www.wooribank.com.kh/

Facebook :https://bit.ly/3wbcfb

Instagram :https://bit.ly/wbcig

YouTube  :https://bit.ly/3wbcyt

LinkedIn   :https://bit.ly/3wbclinkedin

Telegram : https://t.me/wooribankcambodia

 

Share