រីករាយជាមួយការដំឡើងទំហំកែវ ដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែទូទាត់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី របស់អ្នកនៅ Starbucks!

 

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ដោយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី គ្រប់ប្រភេទ (ទាំងឥណពន្ធ និងឥណទាន)។
  • ការទិញភេសជ្ជៈទំហំ Tall (តូច) នឹងត្រូវបានដំឡើងទៅទំហំ Grande (មធ្យម) ខណៈពេលដែលការទិញទំហំ Grande (មធ្យម) នឹងត្រូវបានដំឡើងទៅទំហំ Venti (ធំ) ។​
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ភេសជ្ជៈធ្វើដោយដៃ លើកលែងតែភេសជ្ជៈដប ។
  • ការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានអនុវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 នៅគ្រប់ហាងកាហ្វេ Starbucks ហាង Starbucks ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង ផ្សារត្រី Starbucks ខេត្តកំពត។
  • ការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ (ច័ន្ទ-អាទិត្យ) នៅ

– Starbucks Holiday Palace ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024

– ផ្សារទំនើប Starbucks Nordic ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024

  • Visa និង Starbucks រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
Share