អបអរសាទរ ពាណិជ្ជករ​ ឈ្នះរង្វាន់ពីប្រូម៉ូសិន KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែ មីនា!

អបអរសាទរ ពាណិជ្ជករ​ ឈ្នះរង្វាន់ពីប្រូម៉ូសិន KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែមីនា!

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ ៖

– ត្រូវទាក់ទងមកប្រអប់សាររបស់ហ្វេសប៊ុកផេកផ្លូវការ ឬសាខារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បី ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីការទទួលរង្វាន់។

– អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារនឹងតម្រូវឱ្យអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិត លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការថតរូប និងមានការផ្សព្វផ្សាយលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។

ពិនិត្យមើលឈ្មោះពាណិជ្ជករឈ្នះរង្វាន់​ ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

Noចំនួនប្រតិបត្តិការ/ Range of Txntឈ្នោះពាណិជ្ជករ/ MERCHANT NAMEអាសយដ្ឋាន/Addressលេខសម្គាល់ពាណិជ្ជករ/MERCHANT IDប្រាក់រង្វាន់/Cash Prizes
1>200AIE KOUNGMENGSiemreap 7235***100 USD
2>200LAUNH THAVYPhnom Penh7149***100 USD
3>200KRUY KIMSORPhnom Penh7247***100 USD
4>200LEANG KIMLANGPhnom Penh7248***100 USD
5>200CHHUN CHANDARAVYSiemreap 7242***100 USD
6>200SEM SOKONSiemreap 7245***100 USD
7>200CAFE AMAZONPhnom Penh7186***100 USD
8>200HENG KHENGKandal7241***100 USD
9>200YOU BEAURSiemreap 7242***100 USD
10>200CHEU BORASiemreap 7242***100 USD
11>200MEAN MITHOKNASiemreap 7246***100 USD
12>200REOUNG SREYKOUCHPhnom Penh7248***100 USD
13>200LAO PENGLY SHOPBattambang7189***100 USD
14>200HOR AN ReastaurantKampong Cham7128***100 USD
15>200SEM SOKUNSiemreap 7246***100 USD
16>200CHI TITIPhnom Penh7224***100 USD
17>200MAO SOKHAPhnom Penh7237***100 USD
18>200LIM LYCHENGSiemreap 7242***100 USD
19>200DOUNG SOMBOPhnom Penh7242***100 USD
20>200NGUON SOKPHUONGTboung Khmum7177***100 USD
21>200REN RAIN Siemreap 7243***100 USD
22>200NIGHT IN HOTELPhnom Penh7240***100 USD
23>200EAM SOSREYNOCHSiemreap 7242***100 USD
24>200HEANG MAKARAPhnom Penh7244***100 USD
25>200SAM SEYHAPhnom Penh7244***100 USD
26100 - 200CHAN ROTANAKPhnom Penh7244***60 USD
27100 - 200HAK SIPHONGPhnom Penh7247***60 USD
28100 - 200SOK SINSiemreap 7246***60 USD
29100 - 200THOEUN ROM Siemreap 7242***60 USD
30100 - 200SRENG LUYNENGPhnom Penh7241***60 USD
31100 - 200EL AMINASSiemreap 7242***60 USD
32100 - 200LAY SOLYSiemreap 7148***60 USD
33100 - 200CHHEN KAKADATakeo7239***60 USD
34100 - 200NAK SINETHPhnom Penh7240***60 USD
35100 - 200SAMNANG VANDYPhnom Penh7249***60 USD
36100 - 200LEY MABBPhnom Penh7235***60 USD
37100 - 200PHAL PALYPhnom Penh7248***60 USD
38100 - 200RIN SOCHEATSiemreap 7248***60 USD
39100 - 200HORT HONGLYKandal7250***60 USD
40100 - 200MEATOPHUMSiemreap 7143***60 USD
41100 - 200TONG SOPHALSiemreap 7243***60 USD
42100 - 200BE PHORPSAMNANGPhnom Penh7214***60 USD
43100 - 200HONG SENG POVPhnom Penh7161***60 USD
44100 - 200ABC BBQPhnom Penh7135***60 USD
45100 - 200OUK SOCHEATAPhnom Penh7237***60 USD
46100 - 200AM SAVOEUNSiemreap 7242***60 USD
47100 - 200VAN SEYHAKNISAIPhnom Penh7244***60 USD
48100 - 200MOT SAMBATHPhnom Penh7242***60 USD
49100 - 200AY PISETHPhnom Penh7245***60 USD
50100 - 200AZIS HAFIZPhnom Penh7244***60 USD
51100 - 200SOPHEAP SEREYLIZAKandal7248***60 USD
52100 - 200CHHEM SOKSANSiemreap 7234***60 USD
53100 - 200KORY SREYTOUCHPhnom Penh7244***60 USD
54100 - 200CHHOENG KIMHONG Phnom Penh7241***60 USD
55100 - 200SOT SOCHEATSiemreap 7242***60 USD
56100 - 200KORY VIREAKPhnom Penh7245***60 USD
57100 - 200SAY RATHANASiemreap 7224***60 USD
58100 - 200LY DANETPhnom Penh7244***60 USD
59100 - 200SARANGCHAEPhnom Penh7244***60 USD
60100 - 200SOK TOLAPhnom Penh7244***60 USD
61100 - 200PONLEUR CHAN GUESTHOUSEPhnom Penh7243***60 USD
62100 - 200foof and beverageKampot7135***60 USD
63100 - 200SOEUN SINENGPhnom Penh7243***60 USD
64100 - 200SUNG BUNSANSiemreap 7242***60 USD
65100 - 200EL ISMAILSiemreap 7247***60 USD
66100 - 200LIN SOPHEAKTRAPhnom Penh7191***60 USD
67100 - 200TAB VANTINKandal7158***60 USD
68100 - 200BUN SYVOEUNPhnom Penh7245***60 USD
69100 - 200BP PREMIUMPhnom Penh7224***60 USD
70100 - 200SENG PHALEAKPhnom Penh7160***60 USD
71100 - 200HENG VUTHYSiemreap 7247***60 USD
72100 - 200CHHUN DAVINPhnom Penh7248***60 USD
73100 - 200CHHDAOSiemreap 7241***60 USD
74100 - 200COFFEE BKKPhnom Penh7234***60 USD
75100 - 200THE SHOPPhnom Penh7248***60 USD
7640 - 99SENG CHHENGNGUONPhnom Penh7241***30 USD
7740 - 99ROEUNG VANARETPhnom Penh7247***30 USD
7840 - 99PRING SOPHEAKPhnom Penh7246***30 USD
7940 - 99SEM TALSiemreap 7246***30 USD
8040 - 99HENG CHAMNABPhnom Penh7215***30 USD
8140 - 99OEM NOUCHTboung Khmum7126***30 USD
8240 - 99YOUNG PUTHEAPhnom Penh7248***30 USD
8340 - 99TOEM RATANAKPhnom Penh7243***30 USD
8440 - 99Fruit SalesPhnom Penh7241***30 USD
8540 - 99PHAN PHEAPPhnom Penh7244***30 USD
8640 - 99SAT PHANNYPhnom Penh7237***30 USD
8740 - 99PHON VIREAKSiemreap 7247***30 USD
8840 - 99VEN NADYSiemreap 7165***30 USD
8940 - 99SOK RANNKampong Thom7244***30 USD
9040 - 99Korean Pot SoupBanteay Meanchey7149***30 USD
9140 - 99HENG PHUNGKandal7243***30 USD
9240 - 99Depo Chhun TryKampong Thom7152***30 USD
9340 - 99EL ATIKASSiemreap 7247***30 USD
9440 - 99LA PHIARA FLORAL BOUTIQUEPhnom Penh7129***30 USD
9540 - 99DENKampong Speu7127***30 USD
9640 - 99LUN KIMYOUNGPhnom Penh7246***30 USD
9740 - 99TOUCH SOPHEAKTRAKandal7245***30 USD
9840 - 99HAM SOLITAPhnom Penh7218***30 USD
9940 - 99ANG SOTHEANETHPhnom Penh7248***30 USD
10040 - 99LIM MENGHUONGPhnom Penh7139***30 USD
10140 - 99SO SINHSiemreap 7243***30 USD
10240 - 99VANN VANNEAKPhnom Penh7245***30 USD
10340 - 99THI SREUYPhnom Penh7224***30 USD
10440 - 99MEAN KEOPhnom Penh7243***30 USD
10540 - 99RIVERSIDE 07Phnom Penh7217***30 USD
10640 - 99SREY KOSALPhnom Penh7239***30 USD
10740 - 99KOR DOT RITH VITOUPhnom Penh7245***30 USD
10840 - 99MEAN SAMANGPhnom Penh7242***30 USD
10940 - 99THEA THIBPhnom Penh7215***30 USD
11040 - 99SOK DAMPhnom Penh7236***30 USD
11140 - 99DUCH LAYHENGPhnom Penh7137***30 USD
11240 - 99LY CHHILONGPhnom Penh7241***30 USD
11340 - 99AHENG VICHETPhnom Penh7247***30 USD
11440 - 99LIM BUNNARITHBattambang7193***30 USD
11540 - 99SREYLEAS SALE POKEKandal7186***30 USD
11640 - 99LY VUTHYSiemreap 7238***30 USD
11740 - 99LY SEYHASiemreap 7248***30 USD
11840 - 99SAT PHEARINPursat7194***30 USD
11940 - 99HUONG SOBONNMYPhnom Penh7209***30 USD
12040 - 99CHHAT THAINITASiemreap 7241***30 USD
12140 - 99NIN VICHEKAPhnom Penh7244***30 USD
12240 - 99THOU VIRAK Phnom Penh7204***30 USD
12340 - 99DEI DOSDKandal7178***30 USD
12440 - 99PHOEUN SOPHAN Phnom Penh7244***30 USD
12540 - 99CHHOEM MORNORPhnom Penh7215***30 USD
12640 - 99MONG CHANDALYPhnom Penh7248***30 USD
12740 - 99RUKHAFEKandal7126***30 USD
12840 - 99SAVY SETHPhnom Penh7245***30 USD
12940 - 99SINA KONGKandal7223***30 USD
13040 - 99HAT KIMRINKampong Thom7243***30 USD
13140 - 99KHON PISITHPhnom Penh7225***30 USD
13240 - 99SEM SETHSiemreap 7246***30 USD
13340 - 99KOEM HEANGPhnom Penh7252***30 USD
13440 - 99TOM AMATAKPhnom Penh7156***30 USD
13540 - 99Ruos makara Phnom Penh7249***30 USD
13640 - 99PRACH SAMNANGPhnom Penh7195***30 USD
13740 - 99INCHEON KOREAN BBQPhnom Penh7154***30 USD
13840 - 99VORN VIWATHPhnom Penh7225***30 USD
13940 - 99VA CHUNGKHEBattambang7248***30 USD
14140 - 99PHATH SAMOUNPhnom Penh7244***30 USD
14240 - 99SOK SOPHARAPhnom Penh7247***30 USD
14340 - 99VANN SIVAYPhnom Penh7243***30 USD
14440 - 99CHOV MUNNYPhnom Penh7244***30 USD
14540 - 99NGET SOKGIMPhnom Penh7248***30 USD
14640 - 99YIM CHIVONPhnom Penh7206***30 USD
14740 - 99NIN MANATHPhnom Penh7224***30 USD
14840 - 99Tola Sale Food and Beverage Kampot7185***30 USD
14940 - 99PEOV CHANDARAPISEYPhnom Penh7203***30 USD
15040 - 99LENG DEVIDPhnom Penh7241***30 USD
15140 - 99SUON BUNLAYPhnom Penh7248***30 USD
15240 - 99PHOK. SARINPhnom Penh7243***30 USD
15340 - 99Band Coffee,Tea & Burger BoiPhnom Penh7220***30 USD
15440 - 99PHORM PHAISiemreap 7241***30 USD
15540 - 99CHHOUN BUNHONGKandal7244***30 USD
15610 - 39EV KIM ANGBanteay Meanchey7186***10 USD
15710 - 39DIN DANYKratie7221***10 USD
15810 - 39SUON CHANMUNYTakeo7245***10 USD
15910 - 39CHOR SINATTakeo7247***10 USD
16010 - 39PEN SOPHYTakeo7247***10 USD
16110 - 39HIN CHHORNPhnom Penh7247***10 USD
16210 - 39YANN SREYLEAKPhnom Penh7248***10 USD
16310 - 39SEANG YANYPhnom Penh7248***10 USD
16410 - 39CHHOEURN DALIN Kampong Cham7249***10 USD
16510 - 39BUN HENGPhnom Penh7249***10 USD
16610 - 39CHHE TYOddar Meanchey7249***10 USD
16710 - 39PISEYPHONESHOPKandal7124***10 USD
16810 - 39KONG MARARABanteay Meanchey7240***10 USD
16910 - 39SYNAT SELL GROCERY Kampong Cham7246***10 USD
17010 - 39OENG CHHENGPHEAKratie7247***10 USD
17110 - 39SREAN LIMHEANGPhnom Penh7247***10 USD
17210 - 39BEN CHANNYPhnom Penh7248***10 USD
17310 - 39SEANG SINUONKampong Speu7248***10 USD
17410 - 39KHUT SAROEUNPhnom Penh7248***10 USD
17510 - 39LIYHOK Kampong Thom7248***10 USD
17610 - 39TAING KONGPhnom Penh7248***10 USD
17710 - 39BOAN PHIROMPoipet7249***10 USD
17810 - 39OEUN VYKandal7249***10 USD
17910 - 39VONG THEARYPhnom Penh7250***10 USD
18010 - 39CHROEUN MENG HONGPrey Veng7252***10 USD
18110 - 39SAN CHANTHAPoipet7245***10 USD
18210 - 39HACH VIRAKBattambang7249***10 USD
18310 - 39VOEURN VINTboung Khmum7251***10 USD
18410 - 39SELL DRINKS Kandal7251***10 USD
18510 - 39KEO SREYNEANGKandal7129***10 USD
18610 - 39CHANTHOU CHANTHEAPhnom Penh7241***10 USD
18710 - 39LAI VANTHAKandal7233***10 USD
18810 - 39SOT VANNAPhnom Penh7244***10 USD
18910 - 39SOK THORNPhnom Penh7248***10 USD
19010 - 39CHHEUN LASRAKandal7248***10 USD
19110 - 39THEA CHANPHEARUMPhnom Penh7250***10 USD
19210 - 39SUON SMITPhnom Penh7251***10 USD
19310 - 39KEM NANPhnom Penh7243***10 USD
19410 - 39SOAN CHINDASiemreap 7251***10 USD
19510 - 39NHOEK SORPHORNPhnom Penh7249***10 USD
19610 - 39SEAN SOHOEUNKampong Chhnang7186***10 USD
19710 - 39coffee and BeveragesKandal7190***10 USD
19810 - 39RUOS SAMBATPhnom Penh7247***10 USD
19910 - 39KRY RATTANAPhnom Penh7249***10 USD
20010 - 39LENG NIMITHBattambang7249***10 USD
20110 - 39SEANG RATANATakeo7249***10 USD
20210 - 39ECH SIVPhnom Penh7247***10 USD
20310 - 39momsophy Phnom Penh7249***10 USD
20410 - 39NGOUN CHANVIREAKPhnom Penh7249***10 USD
20510 - 39NEANG SOEURNPhnom Penh7248***10 USD
20610 - 39KIM SOKHENGKampong Speu7247***10 USD
20710 - 39VANN KOLTHIDAStung Treng7248***10 USD
20810 - 39phone repairerPhnom Penh7157***10 USD
20910 - 39KUN BUNTHAVYKandal7248***10 USD
21010 - 39BEN SENPhnom Penh7248***10 USD
21110 - 39PROM RATHAPhnom Penh7250***10 USD
21210 - 39ORK CHANNYPhnom Penh7251***10 USD
21310 - 39YON PANHCHAKRITHKratie7220***10 USD
21410 - 39YI LOUNHSiemreap 7248***10 USD
21510 - 39NEN SARENPhnom Penh7248***10 USD
21610 - 39CLINIC AND MATERNITY Kampong Cham7248***10 USD
21710 - 39TOUN BOPHAKandal7249***10 USD
21810 - 39PHAN PHAPhnom Penh7250***10 USD
21910 - 39MENG MAOPhnom Penh7250***10 USD
22010 - 39SOEURN CHANNYPhnom Penh7250***10 USD
22110 - 39CHEA KIMCHHAIBanteay Meanchey7250***10 USD
22210 - 39HONG RATANAKPhnom Penh7252***10 USD
22310 - 39SOPHEAK Kandal7248***10 USD
22410 - 39TANG SREYTEYPhnom Penh7250***10 USD
22510 - 39SROY SOPHEAPhnom Penh7252***10 USD
22610 - 39TIN DANYKandal7244***10 USD
22710 - 39VEASNA CLOTHES SHOP Kampong Cham7251***10 USD
22810 - 39LOK SINAPhnom Penh7252***10 USD
22910 - 39SUOS SREYVOANBanteay Meanchey7160***10 USD
23010 - 39NARATH SELL ELECTRONIC Kampong Cham7245***10 USD
23110 - 39FoodPhnom Penh7247***10 USD
23210 - 39RETH SOPHORN Poipet7248***10 USD
23310 - 39CHOEUN SOCHYPhnom Penh7248***10 USD
23410 - 39Lyhor Sell CosmeticsKampong Cham7124***10 USD
23510 - 39OR SOPHEAKKandal7207***10 USD
23610 - 39CHIHOUCH HIMPhnom Penh7248***10 USD
23710 - 39CHUM SOKHASiemreap 7249***10 USD
23810 - 39RITH REACHPhnom Penh7218***10 USD
23910 - 39NHEM CHANLAYBanteay Meanchey7248***10 USD
24010 - 39OU SAMDYKratie7141***10 USD
24110 - 39PHORN VON THILAYPhnom Penh7248***10 USD
24210 - 39YEN LIKAPhnom Penh7248***10 USD
24310 - 39BY CHAMROEUN Siemreap 7248***10 USD
24410 - 39HEM HEANKandal7216***10 USD
24510 - 39OENG KIMHUKPhnom Penh7248***10 USD
24610 - 39YIT KIMLONGTakeo7125***10 USD
24710 - 39CHIN SOKHASiemreap 7248***10 USD
24840 - 99KHLORK CHANTHOUPhnom Penh7248***10 USD
Share