ឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ជូនរហូតដល់ 100% នៃតម្លៃផ្ទះ និងកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ ០%!

ឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ជូនរហូតដល់ 100% នៃតម្លៃផ្ទះ និងកម្រៃសេវាឥណទាន​រហូតដល់ ០%!

ការផ្តល់ជូនពិសេសពីធនាគារ អ៊ូរី  អ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយធនាគារ អ៊ូរី  ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ ដែលមិនធ្លាប់មាន។​

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ទំហំប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 100% នៃតម្លៃផ្ទះរបស់អ្នក ឬរហូតដល់ 500,000 ដុល្លារ
  • អត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.67% ក្នុងមួយខែ
  • បញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ ០%
  • លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់ដែលអាចបត់បែនបាន
  • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ 20 ឆ្នាំ
  • រូបិយបណ្ណកម្ចី៖ ប្រាក់រៀល​ និងដុល្លារ​
  • ការផ្តល់ជុននេះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ ថ្ងៃទី30 ខែមេសា ឆ្នាំ2024
  • ​ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក!

អ្នកអាចស្នើសុំឥណទានគេហដ្ឋានជាមួយធនាគារ អ៊ូរី ដោយអញ្ជើ្ញញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់យើង ទាំង142​ទូទាំងប្រទេស ឬទូរស័ព្ទមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈលេខ 023 963 333 / 081 331 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

Share