អបអរសាទរអ្នកឈ្នះរង្វាន់ ឈ្នះសំណាង ឈ្នះសាច់ប្រាក់ 168 ដុល្លារជាមួយការទូទាត់ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍! ពីកម្មវិធី ឈ្នះសំណាង ឈ្នះសាច់ប្រាក់ 168 ដុល្លារជាមួយការទូទាត់ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

សូមមេត្តាផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប្រអប់សារនៃគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទទួលរង្វាន់។ បន្តការស្គែនស្គែនទូទាត់ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 168 ដុល្លារអាមេរិក​ ​រៀងរាល់សប្តាហ៍។

No/ ល.រWinner_Week/ សប្តាហ៍Winner_Name/
ឈ្មោះ
Type/ ប្រភេទអតិថិជនAddress/​
អាសយដ្ឋាន
Award/
រង្វាន់ទឹកប្រាក់
1Week 1st of July 2022/
សប្តាហ៍ទី1 ខែកក្កដា 2022
CHHORN SOVATHMerchant/អាជីវករ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ$ 168
2CHAI RAMerchant/អាជីវករ Siemreap/ សៀមរាប$ 168
3BABY WOLRD SHOPMerchant/អាជីវករBattambang/ បាត់ដំបង$ 168
4Ing BunchhayCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
5Touch PheakCustomer/អតិថិជនPrey Veng/ព្រៃវែង$ 168
6Plok SavdaCustomer/អតិថិជន Preah Vihear/ព្រះវិហារ$ 168
7Week 2nd of July 2022/
សប្តាហ៍ទី2 ខែកក្កដា 2022
ESTRELLA COFFEEMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
8BUN LONGMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
9HONG MENGKHEANGMerchant/អាជីវករPailin/ប៉ៃលិន$ 168
10Luy RitheanCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
11Long BoraCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
12EK KOLAPCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
13Week 3nd of July 2022/
សប្តាហ៍ទី3 ខែកក្កដា 2022
HIM LIDAMerchant/អាជីវករ Siem Reap/សៀមរាប$ 168
14SILLA KOREAN RESTAURANTMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
15CHEA CHEANMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
16CHHUN LYHOURCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
17DEN BROSCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
18Bros ManhCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
19Week 4th of July 2022/
សប្តាហ៍ទី4 ខែកក្កដា 2022
GEUMDWAEJIMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
20PEN CHHUNENGMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
21PENG VORLEAKMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
22LENG DAVIDCustomer/អតិថិជនPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
23HIENG SMEIRADACustomer/អតិថិជនN/A$ 168
24Ek KolapCustomer/អតិថិជនSvay Rieng$ 168
Total$ 4,032.00

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 023 963 333 / 081 331 333. ឬលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ www.facebook.com/wooribankkh​ របស់ធនាគារ អ៊ូរី។

អំពីធនាគារ អ៊ូរី

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រតិបត្តិការតាមរយៈបណ្តាញសាខាចំនួន ១៣៨ នៅទូទាំងប្រទេស ជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ៤,000 នាក់។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារ អ៊ូរី សម្រេចបានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន ១.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ផលប័ត្រឥណទានចំនួន ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំចំនួន ២៧៣ លានដុល្លារ និងអតិថិជនជាង ៣៥៣,000 នាក់។

Share