អបអរសាទរម្ចាស់គណនីសន្សំទាំង222 រូបដែលឈ្នះរង្វាន់ ពីកម្មវិធី សន្សំឈ្នះ! សន្សំឈ្នះ!

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលរង្វាន់

  • អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងដើម្បីទទួលបានរង្វាន់នៅតាមសាខាដែលបានកំណត់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ។
  • អតិថិជនដែលរស់នៅភ្នំពេញ ត្រូវមក​បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងទទួលរង្វាន់នៅធនាគារ អ៊ូរី សាខាជ័យជំនះ(មាត់ទន្លេរ) ដែលមានទីតាំងនៅជាប់សួនច្បារមុខព្រះបរមរាជវាំង។​
  • រង្វាន់ទាំងអស់ត្រូវតែមកទទួលក្នុងរយៈពេល 30 (សាមសិប) រាប់ចាប់ពី ថ្ងៃទី18 ខែសីហា រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣ បើមិនដូច្នេះទេ វានឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។
  • រាល់ការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនរង្វាន់ និងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗ អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវរ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯង។
  • រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបាននោះទេ ។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

 

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ

ល.រឈ្មោះអតិថិជនភេទលេខគណនីប្រភេទគណនីរង្វាន់សាខាទទួលរង្វាន់
1ប៊ន់ អឿតប្រុស190*****ដុល្លារទូរសព្ទ & កាសស្តាប់ប្លូធូពួក-ពួក
2ស៊ន សេងស្រី214*****ដុល្លារទូរសព្ទ & កាសស្តាប់ប្លូធូកណ្តាលស្ទឹង-បាគូ
3កង វិសាលប្រុស250*****ដុល្លារទូរសព្ទ & កាសស្តាប់ប្លូធូកំចាយមារ - ស្មោងខាងជើង
4ហេង​​ លីដាស្រី222*****ដុល្លារទូរសព្ទ & កាសស្តាប់ប្លូធូដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
5លី គឹមសានស្រី244*****ដុល្លារទូរសព្ទ & កាសស្តាប់ប្លូធូបាណន់ - កន្ទឺ២
6ឆេ ចងឃ្យូប្រុស193*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
7សេង ស្រ៊ាវប្រុស232*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
8ទេព ទេពីស្រី248*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
9អូន គឹមលេងស្រី244*****រៀលទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីស្រីស្នំ - ជ្រោយនាងងួន
10ហេង សីលាប្រុស139*****រៀលទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីកំពង់ចាម
11ហែម ថុនាប្រុស252*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីតាកែវ
12រិទ្ធ ស៊ាងហួស្រី140*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីកំចាយមារ - ស្មោងខាងជើង
13អ៊ុង សុភក្តិប្រុស248*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីត្រាំកក់ - អង្គតាសោម
14លីម ស្រីនិចស្រី244*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
15យុក ចំរើនប្រុស248*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
16មាស សុធាស្រី172*****រៀលទូរទឹកកកកំពង់ស្ពឺ
17អឿន លក្ខិណាស្រី208*****ដុល្លារទូរទឹកកកដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
18សៀវ វ៉ាន់ទីប្រុស153*****ដុល្លារទូរទឹកកកដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
19អាល់ម៉ាឌី​ ម៉ូហាំម៊ែត យ៉ាហយ៉ា​ ម៉ូហាំម៊ែតប្រុស247*****ដុល្លារទូរទឹកកកដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
20យ៉ាន់ សុខខេងស្រី203*****ដុល្លារទូរទឹកកកបាសិត - ភារីមានជ័យ
21ស្រេង រក្សាស្រី212*****ដុល្លារទូរទឹកកកដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
22ជៀប វិសាលប្រុស186*****ដុល្លារទូរទឹកកកតាកែវ
23ប៊ួយ រតនាប្រុស114*****ដុល្លារទូរទឹកកកដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
24សួន​ សុបញ្ញាប្រុស209*****ដុល្លារទូរទឹកកកដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
25យ៉ាង អ៊ឺនមីស្រី244*****ដុល្លារទូរទឹកកកដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
26ផេង ឡុយប្រុស173*****ដុល្លារម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
27ទេព សុខាស្រី242*****ដុល្លារម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវប៉ៃលិន
28អ៊ុំ ឆៃដេតប្រុស225*****រៀលម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវតាកែវ
29អ៊ុន លក្ខិណាស្រី229*****រៀលម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវកំពង់ត្រឡាច - ពានី
30សឿន រចនា ស្រី226*****ដុល្លារម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវព្រៃឈរ - ជ្រៃវៀន
31ហ៊ត រិទ្ធីប្រុស158*****រៀលម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
32ហេង ឈាងប្រុស250*****ដុល្លារម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
33ហេង ស៊ីម៉ាឡែនស្រី213*****រៀលម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវមេមត់ - មេមត់
34ម៉ម រដ្ឋាប្រុស208*****ដុល្លារម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវបាសិត - ភារីមានជ័យ
35ឡុង សេងហាក់ប្រុស199*****រៀលម៉ាស៊ីន​បោកខោអាវវាលវែង - ប្រម៉ោយ
36មឿន ស្រីលីសស្រី227*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃកណ្តាល
37ស្វាយ សារឿនស្រី217*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
38ហ៊ាន សុភិនប្រុស250*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃកំរៀង-បឹងរាំង
39រឿន ធីតាស្រី250*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃកោះញែក - ស្រែសង្គម
40ព្រំ អង្គារចរិយាស្រី194*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
41ស៊ុន ស្រីលាភស្រី238*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
42គីម យ៉ុងសីកប្រុស212*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
43ប៉ាន់ ម៉ូលីកាស្រី201*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
44ពេជ្រ ពិសីស្រី165*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃមោងឫស្សី-គារ
45ទូច ភាក់ប្រុស120*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃរតនគិរី
46ភី គឹមស្រិនស្រី228*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃមេមត់ - មេមត់
47ឡុង សីហាប្រុស244*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃកណ្តាល
48ភឹម សារិតប្រុស125*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
49សោម ប្រាងលឿមាស្រី952*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
50តែ ភិចគង់ប្រុស243*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃប៉ោយ ប៉ែត - ប៉ោយ ប៉ែត
51នូ ឡាស្រី666*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃកណ្តាល
52វន ស្រីម៉ៅស្រី136*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
53ពេជ សិលាស្រី218*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
54សួរ ស្រីភាពស្រី195*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃរវៀង - របៀប
55រឿម សារីស្រី164*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃពួក-ពួក
56អ៊ុក ស្រីវ័យស្រី172*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃពោធិសាត់
57អ៊ឹង ហ៊ាងប្រុស245*****ដុល្លារនាឡិកាឆ្លាតវៃភ្នំព្រឹក - ពេជ្រចិន្តា
58ជឹម ច័ន្ទតារាស្រី212*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃព្រៃកប្បាស - ព្រៃល្វា
59សុខ បូរិនប្រុស195*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃបាសិត - ភារីមានជ័យ
60ហេង បារាំងប្រុស244*****រៀលនាឡិកាឆ្លាតវៃបន្ទាយមានជ័យ
61ឡាយ សុខរ៉ាន់ស្រី249*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវកណ្តាល
62សង អ៊ីន ហេស្រី249*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
63ចាន់ ធីវណ្ណប្រុស195*****រៀលមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
64ឌីម សុផលស្រី250*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវគូលែន - គូលែនត្បូង
65ម៉ន វិនឌីស្រី150*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវភ្នំព្រឹក - ពេជ្រចិន្តា
66មាស ច័ន្ទសោភ័ណស្រី157*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវបាត់ដំបង
67សុខ​ ស្រីពៅស្រី248*****រៀលមីក្រូវ៉េវកោះកុង
68សួន វណ្ណៈប្រុស249*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវពញាឮ - ទំនប់ធំ
69លក្ខិណៃ ធុន្នីប្រុស161*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
70វ៉ាន់ គឹមឈ័រស្រី230*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវកំពង់ធំ
71ជា សៀមស្រី209*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
72ជា ដាឬទិ្ឋប្រុស930*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវកំពង់ចាម
73ហង្ស សុភាវរីស្រី248*****រៀលមីក្រូវ៉េវបន្ទាយមានជ័យ
74សែម សុភាពប្រុស247*****រៀលមីក្រូវ៉េវកំពង់ធំ
75មូល លនប្រុស203*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវប៉ៃលិន
76សុខ ចាន់ថាប្រុស245*****រៀលមីក្រូវ៉េវរតនគិរី
77អ៊ី អ៊ាងខេងស្រី212*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
78លីន សុឃឹមប្រុស239*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
79លី ថេងប្រុស213*****រៀលមីក្រូវ៉េវត្រពាំងប្រាសាទ -ត្រពាំងប្រាសាទ
80សាញ់ ឌីណាស្រី214*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវកណ្តាលស្ទឹង-បាគូ
81បាន សុភាពប្រុស234*****រៀលមីក្រូវ៉េវកណ្តាលស្ទឹង-បាគូ
82តែ សាងស្រី215*****រៀលមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
83កុច​ សុវណ្ណមណីនាថស្រី244*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
84សាត់ សាវុធស្រី130*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវស្ទឹងត្រែង
85ផុន សុចាន់ធូស្រី244*****ដុល្លារមីក្រូវ៉េវជាំក្សាន - ជាំក្សាន
86ប៉ែន វនស្រី250*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីភ្នំស្រួច - គិរីវ័ន្ត
87ប៊ន លីណែតស្រី205*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីប៉ោយ ប៉ែត - ប៉ោយ ប៉ែត
88ណាន កុសលស្រី169*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីបវេល-បវេល
89ភ័ក្ដ គឹមឡេងស្រី216*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីស្អាង - ព្រែកកុយ
90ស៊ឹម ថារីស្រី243*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
91សុន សាភាពប្រុស170*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
92សៀក ចរិយាស្រី216*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីពោធិសាត់
93ឃឹម សម្បត្តិប្រុស209*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
94ជុច លីណាស្រី243*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីកំពង់ស្ពឺ
95យូ សុភ័ស្តស្រី208*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីបាភ្នំ-ឈើកាច់
96សៀត ផល្លាស្រី234*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
97ម៉ា ស៊ីចេងស្រី150*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីភ្នំស្រួច - គិរីវ័ន្ត
98សាយ អាងប្រុស246*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីភ្នំស្រួច - គិរីវ័ន្ត
99ហ៊ុយ សម្ផស្សប្រុស207*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីបាវិត - ច្រកម្ទេស
100ឡុង ស៊ីដេតប្រុស152*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីកំពង់ស្ពឺ
101សែម លក្ខិណាស្រី209*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីបន្ទាយមានជ័យ
102យ៉ាន រុំស្រី222*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីថ្ពង -​ ប្រាំបីមុម
103ប៊ុន ទៀនប្រុស246*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
104គ័ង ហ្គេចស្រយស្រី246*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
105ម៉ុម រដ្ឋាប្រុស240*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
106ចក់ ដានីស្រី140*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីកំចាយមារ - ស្មោងខាងជើង
107នូវ ស៊ីណានប្រុស252*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូនពេញ ជ័យជំនះ (មាត់ទន្លេរ)
108សៅ វុទ្ធីប្រុស240*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីបាវិត - ច្រកម្ទេស
109ប៉ែន សោភ័ណស្រី220*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីតាកែវ
110ប៉ុន សារ៉េតប្រុស242*****រៀលម៉ាស៊ីនបូមធូលីកណ្តាលស្ទឹង-បាគូ
111ដាន់ វណ្ណដារ៉ាស្រី209*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីប៉ោយ ប៉ែត - ប៉ោយ ប៉ែត
112អឿ រិនដាប្រុស249*****ដុល្លារទូរទស្សន៍ស្មាតធីវីកណ្តាល
113រិទ្ធ ជីវ័ន្តស្រី212*****ដុល្លារម៉ាស៊ីនបូមធូលីកំពង់ឆ្នាំង
Share