ប្រើWOORI WONទូទាត់ជាមួយKHQR នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន!

 

ការផ្ដល់ជូនពិសេសពី ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរគម្រប់ខួបលើកទី 8 ឆ្នាំ របស់ផ្សារទំនើប អ៊ីអន!

លក្ខខណ្ឌនៃប្រូម៉ូសិន 

  • អតិថិជនដែលធ្វើការទូទាត់ស្គែន KHQR តាមរយៈ WOORI WON ដោយចំណាយចាប់ពី 18 ដុល្លារឡើងទៅ នឹងអាចចូលរួមបង្វិលកងយករង្វាន់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ភ្លាមៗ។
  • អតិថិជនដែលធ្វើការទូទាត់ស្គែន KHQR តាមរយៈ WOORI WON នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនភ្នំពេញ និង អ៊ីអនសែនសុខ។
  • រង្វាន់ចំនួន​100 រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនជារៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់ចប់កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន។
  • រយៈពេលនៃប្រូម៉ូសិន៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 07 សីហា 2022។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
Share