រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 10% នៅ Castella Cheesecake ជាមួយនឹងប័ណ្ណ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

ទទួលយករសជាតិនៃ Castella Cheesecake ហើយរីករាយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 10% សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី

ការផ្តល់ជូន៖

– បញ្ចុះតម្លៃ៖ 10% off លើនំគ្រប់ប្រភេទនៅ Castella Cheesecakes ។

– សិទ្ធិទទួលបាន៖ មានតែម្ចាស់ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ដែលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណនេះ។​

– រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូន ៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025

– អាស័យដ្ឋានហាង ផ្ទះលេខ 350 ផ្លូវ 182 ភូមិ 9 សង្កាត់ អូរឬស្សី 2 ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ

– ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025

កុំខកខានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ!

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​លោក ឃី បូរិទ្ធ តាមរយៈ​លេខ ០១៧ ៨៧៩ ៧៧៧។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត*

Share