អបអរសាទរ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង១០៣ រូបពី ប្រូម៉ូសិន ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែមករា!

អបអរសាទរ​ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង១០៣​ រូបពី ប្រូម៉ូសិន ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ ៖

  • ត្រូវទាក់ទងមក​ប្រអប់សារ​របស់ហ្វេសប៊ុក​ផេកផ្លូវការ ឬសាខារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បី ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីការទទួលរង្វាន់​។
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ​នឹងតម្រូវ​ឱ្យអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិត លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការថតរូប និងមានការផ្សព្វផ្សាយលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។​
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ដែលមិនទាន់មានគណនីរបស់ធនាគារ អ៊ូរី នឹងតម្រូវឱ្យបើកគណនីថ្មីក្នុងរយៈពេល​២ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពី​ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផល។​

សម្រាប់អ្នកមិនទាន់ឈ្នះ សូមបន្តស្គេនទូទាត់ជាមួយ KHQR​របស់ ធនាគារ អ៊ូរី អ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជា រូបអ្នក។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

List of winners from Woori Bank's KHQR lucky Draw promotion

NoCustomer NameAccountBank NameAmount
100 USD Winners
1KAO SAVA001854***ABA Bank100 USD
2TEK BUNLIANG 00526***Sathapana Bank100 USD
3LEANG SAVDY000835***ABA Bank100 USD
30 USD Winners
1NAN CHANNRIM001075***ABA Bank30 USD
2SOKHA PANHABOT 501306***ABA Bank30 USD
3TOUCH SAREATH 002175***ABA Bank30 USD
4LEAP VANDY 001709***ABA Bank30 USD
5CHHORN PANHA015797***ABA Bank30 USD
6RET PHANNHARITH 500191***ABA Bank30 USD
7Nang Sam0883808***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
8LY CHENLENG 004665***ABA Bank30 USD
9NY SEYHA24041***Woori Bank (Cambodia) Plc30 USD
10NGOUN SOKPHOUNG34622592281***ACLEDA30 USD
11KHIM KHLY889944***ABA Bank30 USD
12SREYNANN NRON855149261***ACLEDA30 USD
13Lita Bou066930***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
14CHHENG PANHA004359***ABA Bank30 USD
15SIVTIA LONG855164179***ACLEDA30 USD
16LIM RAKSA001184***ABA Bank30 USD
17NORN TANG002799***ABA Bank30 USD
18KLOY RATHA700000378***Shinhan Bank (Cambodia) Plc30 USD
19LENG SOK SAMOUN001568***ABA Bank30 USD
20ING BUNCHHAY017222***ABA Bank30 USD
21Chorn Saonaroum066439***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
22Channy Samantha0717480***TrueMoney Cambodia30 USD
23HIM KIMHUOY000051***ABA Bank30 USD
24ELONG MA0715657***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
25HUY CHHING085858***ABA Bank30 USD
26Chivon Sok066414***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
27MAO CHANNY000902***ABA Bank30 USD
28LONG TIVEA002503***ABA Bank30 USD
29NY SOKNET001921***ABA Bank30 USD
30EN SOPHEA001760***ABA Bank30 USD
31Hy Buntreng066442***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
32THOEURN SENG THAI 088589***ABA Bank30 USD
33linda EOM0886647***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
34SEN SOVUTHEAKNAK 003091***ABA Bank30 USD
35Liheng Choeng855103696***ACLEDA30 USD
36ROT RONGCHAM 73131783944***LOLC (Cambodia) PLc30 USD
37NIN MANATH002417***ABA Bank30 USD
38Im Pov73130053009***LOLC (Cambodia) PLc30 USD
39Rout Sreypich066759***TrueMoney Cambodia30 USD
40Ms.CHEP KEATHAV8000035***Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc.30 USD
41LIV DALINNA00010335805***ACLEDA30 USD
42Leakhena Nhuong855141126***ACLEDA30 USD
43សុវង្ស ចាន់855109474***ACLEDA30 USD
44SOK NOUV 001719***ABA Bank30 USD
45KIM CHANGHO000178***ABA Bank30 USD
46SAM NISAY001673***ABA Bank30 USD
47CHEA UTDOM 002666***ABA Bank30 USD
48HEANG POLY500143***ABA Bank30 USD
49THA CHANDA500537***ABA Bank30 USD
50NGUN SUKPOV500208***ABA Bank30 USD
51MEAS MARITHY0010004695***Canadia Bank30 USD
52NOU SOKHA777677***ABA Bank30 USD
53CHEK SOLINNA001223***ABA Bank30 USD
54PROK SARITH 38550334031***ACLEDA30 USD
55Khy Chariya066441***TrueMoney Cambodia30 USD
56HOK SEANG HOEUN012737***ABA Bank30 USD
57LORN SUNHENG500216***ABA Bank30 USD
58NGET SOTHEARITH002307***ABA Bank30 USD
59DY SREY VITH500292***ABA Bank30 USD
60HEANG SOPHEA168000256***HKL30 USD
61CHEA SIN003969***ABA Bank30 USD
62GNEM SMBATH001354***ABA Bank30 USD
63HENG SIDY001468***ABA Bank30 USD
64MORN PHEAB001719***ABA Bank30 USD
65SENG KAKKDA001566***ABA Bank30 USD
66SENGTTHA SIN855168631***ACLEDA30 USD
67Kantana Poun855149911***ACLEDA30 USD
68YA SUNTRO001677***ABA Bank30 USD
69Sinet Pech066458***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
70CHAN SAM ONG34760347534***ACLEDA30 USD
71CHHIM SAKSETH 001737***ABA Bank30 USD
72THORN THEARIKEO34670424009***ACLEDA30 USD
73SEN VET34550198293***ACLEDA30 USD
74VA NHANH 093697***ABA Bank30 USD
75Phen Oudom0884573***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
76KOSAL PHALIM 002570***ABA Bank30 USD
77Vonh Savern066460***TrueMoney Cambodia30 USD
78LY DANA002162***ABA Bank30 USD
79Thol Vandi0716561***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
80Sophanna Saom855101567***ACLEDA30 USD
81PENG VORLEAK500003***ABA Bank30 USD
82HENG SOTHEA004449***ABA Bank30 USD
83LY VANSARY001427***ABA Bank30 USD
84Neat Choeun066303***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
85Sey Seang855128430***ACLEDA30 USD
86MOT SAMBATH002812***ABA Bank30 USD
87CHHORN SENGHOR 000698***ABA Bank30 USD
88OUM PHEAKDEY001039***ABA Bank30 USD
89KIM MENGTHAI001717***ABA Bank30 USD
90Art Chantrea066461***TrueMoney Cambodia30 USD
91YOUSOSRITH TAVANN500404***ABA Bank30 USD
92Sanh Hajia0715925***TrueMoney Cambodia30 USD
93KHY VANNAK002085***ABA Bank30 USD
94MARGARETHA TRI WAHYUNINGRUM003013***ABA Bank30 USD
95NY SREYNICH 34820458534***ACLEDA30 USD
96VONG RAKSMEY001174***ABA Bank30 USD
97IE KIMLAING 077686***ABA Bank30 USD
98LONG VIRAK002679***ABA Bank30 USD
99CHHORN VANDA005064***ABA Bank30 USD
100SENG ROATHA001243***ABA Bank30 USD
Share