បើកគណនីរហ័ស ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន!

បើកគណនីរហ័សលើកម្មវិធី Woori Bank Mobile Appដោយខ្លួនឯងទទួលបានអត្រាការប្រាក់៣%  នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនប្រចាំខែ សម្រាប់អតិថិជនចាស់ និងថ្មី ដែលមានសមតុល្យប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម ២០ដុល្លារ នៅក្នុងគណនីរហ័ស ។

រង្វាន់រួមមាន៖  នាឡិការGalaxy Watch, កូនបាស JBL Speakers, កាស, ឆ័ត្រ និងកាដូជាច្រើនទៀត។

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank Mobile AppClick here

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់៖

  • សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មី (CID ថ្មី) ចំនួន ១០០០ នាក់ដំបូងដែលបើកគណនីរហ័ស ជាមួយនឹងកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុងកំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ (រាប់បញ្ចូលតែគណនីរហ័សដែលមានពត៌មានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ)។
  • អតិថិជនដែលជាម្ចាស់គណនីរហ័សស្រាប់ ព្រមទាំងអតិថិជនថ្មីដែលបើកគណនីរហ័ស (CID ថ្មី) ជាមួយនឹងកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី
  • អតិថិជនគណនីរហ័សទាំងអស់ ត្រូវមានសមតុល្យប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម ២០ដុល្លារ នៅក្នុងគណនីរហ័សរបស់ធនាគារ អ៊ូរី
  • ត្រូវមានប្រតិបត្តិ្កការយ៉ាងហោចណាស់មួយប្រតិបត្តិការតាមរយៈKHQR នៃធនាគារ អ៊ូរី ការទូទាត់តាមអនឡាញ ឬការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ អ៊ូរី
  • សម្រាប់គណនីដែលត្រូវបានបិទ/អសកម្ម/ផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះទេ។
  • អតិថិជនម្នាក់អាចឈ្នះបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលនៃប្រូម៉ូសិននេះ ដែលជារង្វាន់ធំ។
  • ការប្រកាសអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែបន្ទាប់ ក្រោយពីការចាប់រង្វាន់នៅរៀងរាល់ចុងខែនីមួយៗ ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។
  • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ រយៈពេល លក្ខន្តិកៈ ឬបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិននៅពេលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។​

 

Share