ធនាគារ អ៊ូរី មានទ្រព្យសកម្មសរុបឈានដល់ 1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

រាជធានីភ្នំពេញ – ថ្ងៃទី11 ខែតុលា ឆ្នាំ2021 – គិតត្រឹមខែសីហា​ ឆ្នាំ 2021 ធនាគារ អ៊ូរី មានទ្រព្យសកម្មសរុបឈានដល់ចំនួនមួយពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ធនាគារ អ៊ូរី បាននឹងកំពុងបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង 25ឆ្នាំ មកហើយ ដែលមាន បណ្តាញសាខាចំនួន 138 ទូទាំងប្រទេស និងមានបុគ្គលិកជាង 3,500 នាក់ ប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងបទពិសោធន៍ខ្ពស់។

លោក គីម ស៊ុនឃ្យូ អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ នៃធនាគារ អ៊ូរី បានមានប្រសាសន៍ថា  “ការសម្រេចបាននូវទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន មួយពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដោយសរបញ្ជាក់អំពីការបន្តភាពរីកចម្រើន​​ ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអតិថិជន បុគ្គលិក គណៈគ្រប់គ្រង ដៃគូ និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រ និងរួមចំណែកចំពោះភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនេះ។ យើងខ្ញុំ នឹងបន្តបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ដុជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ ជាមួយនឹងសេវាកម្ម ដ៏ល្អបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀត”

បន្ថែមពីលើការរីកចម្រើននៃទ្រព្យសកម្មសរុប ដោយគិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ2021 ធនាគារ អ៊ូរី មាន ផលប័ត្រឥណនទានសរុបចំនួន 823 លានដុល្លារអាមេរិក សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបចំនួន 170 លានដុល្លារអាមេរិក និង អតិថិជនចំនួន 308,707 នាក់។​

ធនាគារ អ៊ូរី  ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែប ជាមួយសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងផ្តល់ងាយស្រួលតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន ០២៣ ៩៦៣ ៣៣៣ | ០៨១ ៣៣១ ៣៣៣ ឬ គេហទំព័រ www.wooribank.com.kh ឬ ហ្វេសប៊ុក www.facebook.com/wooribankkhអំពីធនាគារ អ៊ូរី
ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគាពាណិជ្ជមួយក្នុងចំណោមធនាគារឈានមុខនៅកម្ពុជា និងជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ធនាគារអ៊ូរី ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅប្រទេសកូរ៉េ។ ធនាគារ អ៊ូរី បាននឹងកំពុងបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង ២៥ ឆ្នាំមកហើយ ដោយផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាប្រាក់កម្ចី ប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក សេវាធនាគារចល័ត សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ សេវាអេធីអឹម និងសេវាផ្សេងៗទៀត។ គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារ អ៊ូរី មានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន ១ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ផលប័ត្រឥណនទានសរុបចំនួន ៨២៣ លានដុល្លារអាមេរិក និងសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំសរុបចំនួន ១៧០ លានដុល្លារអាមេរិក។

Share