ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសំបុត្រកុន ៥០% នៅ Prime Cineplex Samai Square!

អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់WOORI WON ​ ស្គេនទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រកុនជាមួយ KHQR របស់ធនាគារអ៊ូរី លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% លើសំបុត្រកុនភ្លាមៗ។​

 

លក្ខខណ្ឌនៃប្រូម៉ូសិន

  • អតិថិជនត្រូវធ្វើការទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រកុនត្រូវតាមរយៈ WOORI WON ជាមួយKHQR របស់ធនាគារអ៊ូរី ។
  • អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសំបុត្រកុនភ្លាមៗនៅពេលទូទាត់តាមវិធីខាងលើ។។
  • អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% ចំនួន២ សំបុត្រក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • អតិថិជនដែលមិនទាន់មានគណនី អាចបើកគណនីបានភ្លាមៗ នៅបញ្ជរធនាគារអ៊ូរី ក្នុង Samai Squar សាខាទូលគោក។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មាននៅ Prime Cineplex Samai Square សាខាទួលគោក​ តែប៉ុណ្ណោះ។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃ ទី០១​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃ៣១​ ខែ មករា ឆ្នាំ​២០២៣ ឬរហូតអស់ពីស្តុក។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333 / 081 331 333

Share