បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% រៀងរាល់ថ្ងៃលើសំបុត្រកុននៅ Legend Cinema ចំពោះការស្គេនទូទាត់តាម Woori Bank Mobile App លើ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី !

 

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទីថ្ងៃនេះ រហូតដល់អស់ពីស្តុក!

លក្ខខណ្ឌ​៖ ​

  1. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់សំបុត្រកុនតាមរយៈ Woori Bank KHQR ពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Woori Bank ប៉ុណ្ណោះ។
  2. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពតែនៅទីតាំងរោងកុន Legend 5 ទីតាំងគឺ៖ Legend Eden, Legend Steung Mean Chey, Legend K-Mall, Legend Mid-Town, and Noro Mall.
  3. ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពរៀងរាល់ថ្ងៃ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ។
  4. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែសំបុត្រ 2D និង 3D លើកៅអីធម្មតា និងព្រីមៀម តែប៉ុណ្ណោះ (តម្លៃអតិបរមា 5.5ដុល្លារ/សំបុត្រ)។
  5. អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះបានច្រើនបំផុតចំនួន 2សំបុត្រ/ប្រតិបត្តិការ/មួយថ្ងៃ។
  6. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ទាំងអតិថិជនថ្មី និងអតិថិជនចាស់ និងបុគ្គលិករបស់ធនាគារ អ៊ូរី ។
  7. .ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែសំបុត្រកុនប៉ុណ្ណោះ និងមិនរួមបញ្ចូលអាហារ និងភេសជ្ជៈ ឬទំនិញ ផ្សេងៗទៀតឡើយ។
  8. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: Tel: 023 963 333/ 081 331 333

Share