អបអរសាទរ​ ពាណិជ្ជករឈ្នះមាស1តម្លឹង ខ្សែកមាស5ជី ចិញ្ចៀនមាស និងរង្វាន់សាច់ប្រាក់100 ដុល្លារពីប្រូម៉ូសិន ប្រើប្រាស់ KHQRរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី !

អបអរសាទរ ពាណិជ្ជករឈ្នះមាស1តម្លឹង ខ្សែកមាស5ជី ចិញ្ចៀនមាស និងរង្វាន់សាច់ប្រាក់100 ដុល្លារពីប្រូម៉ូសិន ប្រើប្រាស់ KHQRរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី !

ពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះតាម​តំណរនេះ៖

ពាណិជ្ជករដែលឈ្នះរង្វាន់ខាងលើ មានលក្ខខណ្ឌទទួលរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

  • អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត់ នោះអតិថិជននឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ។
  • អតិថិនជនត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ក្នុងករណីនេះ ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអតិថិជននឹងមិនមានសិទ្ធជំទាស់ទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។
  • រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេ។
  • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ រយៈពេល លក្ខន្តិកៈ ឬបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិននៅពេលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333 ឬមកទំព័ហ្វេកប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

បញ្ជីឈ្នោះពាណិជ្ជករដៃគូរសហការ

ល.រឈ្មោះហាងប្រភេទអាជីវកម្មលេខសម្គាល់អាសយដ្ឋានប្រភេទគណនីរង្វាន់
1La Gosy Café & BakeryBakery712****Pursat ProvinceKHRមាស១តម្លឹង
2SS pharmSkin care728****Phnom PenhUSDខ្សែកមាស៥ជី​
3Rith Vitou RestaurantPub724****Phnom PenhUSDចិញ្ចៀនមាស ១ជី
4BP PremiumCoffee Shop722****Phnom PenhUSDចិញ្ចៀនមាស ១ជី
5Santepheap Dental ClinicDental Clinic722****Phnom PenhUSDចិញ្ចៀនមាស ១ជី
6KLC CambodiaSchool726****Phnom PenhUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
7Sart Man barber shopSalon & Beauty Shop727****Phnom PenhUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
8Noir Coffee BKK 1Coffee Shop724****Phnom PenhUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ

បញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករប្រើប្រាស់ WOORI KHQR

ល.រឈ្មោះ ពានិជ្ជករលេខកូដសម្គាល់អាសយដ្ឋានប្រភេទគណនីរង្វាន់
1BOU SORN728****Phnom PenhUSDមាស១តម្លឹង
2CHAN THAILEANG729****Phnom PenhUSDខ្សែកមាស៥ជី​
3DOEUN SOKTONG728****Phnom PenhUSDខ្សែកមាស៥ជី​
4CHHIM SAMOEURN728****Basedth - Pheari Mean CheyKHRចិញ្ចៀនមាស ១ជី
5LEANG DARA716****Phnom PenhUSDចិញ្ចៀនមាស ១ជី
6CHOV BUNNGOUN725****Phnom PenhKHRចិញ្ចៀនមាស ១ជី
7Cakes and Craft728****Phnom PenhUSDចិញ្ចៀនមាស ១ជី
8TRAN VAN TRUONG728****Phnom PenhUSDចិញ្ចៀនមាស ១ជី
9NORN SOMALY728****Phnom PenhKHRទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
10PHORM PHAI724****SiemreapUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
11TANG RITH728****Phnom PenhUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
12BON​ SOKLY729****Phnom PenhUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
13HOUT SERIEKUNTHEA728****Phnom PenhUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
14Loren YUN729****Kampong ChhnangUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
15SOUNG SEREYVATHNAK728****Phnom PenhKHRទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
16AN ​SEANGLORN728****Mondul KiriUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
17LEN CHHOREAT728****SiemreapUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
18EM IM713****BattambangUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
19SRENG SOKLA728****Phnom PenhKHRទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ
20Gtent by S.K729****Phnom PenhUSDទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ

Share