បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% នៅ Body Shop ដោយទូទាត់តាមរយៈ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌ៖ 

 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% នៅ Body Shop ដោយទូទាត់តាមរយៈ Woori VISA Platinum Card និង Woori VISA Gold Card រាល់ផលិតផលទាំងអស់ ។
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងហាង Body Shop ដោយទូទាត់តាមរយៈ Woori VISA Classic Card
 • ទទួលបានសេវាកម្មម៉ាស្សាមុខ និងម៉ាស្សាដៃដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណ វីសា អ៊ូរី ដោយណាត់ទុកជាមុន (តាមរយ:ទូរស័ព្ទលេខ +855 81 457 555)
 • ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៥ នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ របស់ The Body Shop

*ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់តែអ្នកកាន់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី សម្រាប់ខែមិថុនានេះតទៅ រាល់ការទិញដបទឹកអាលុយមីញ៉ូមដែលមានតម្លៃ ៧.៣១ ដុល្លារ អ្នកប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី  នឹងទទួលបានការបំពេញសាប៊ូតាមជម្រើសរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ។

 • ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅ The Body Shop សាខាអ៊ីអនម៉លមានជ័យតែប៉ុណ្ណោះ
 • ទទួល សាប៊ូ ដុសខ្លួន ឬ សាប៊ូកក់សក់ ឬ ក្រែមបន្ទន់សក់ ដោយឥតគិតថ្លៃដូចខាងក្រោម៖
  • Shower Gel Moringa ($8.54 USD)
  • Shower Gel British Rose ($8.54 USD)
  • Shower Cream Almond Milk ($8.54 USD)
  • Shower Cream Shea ($8.54 USD)
  • Shower Gel Strawberry ($8.54 USD)
  • Shampoo Ginger ($12.93 USD)
  • Shampoo Shea ($12.93 USD)
  • Conditioner Ginger ($12.93 USD)
  • Conditioner Shea ($12.93 USD)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម Tel: 081 457 555

Share