ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 10% សម្រាប់ការកក់កន្លែងស្នាក់នៅតាម Booking.Com ដោយទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 10%​ សម្រាប់ការកក់កន្លែងស្នាក់នៅតាម Booking.Com​ ដោយទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

 1. ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចំពោះម្ចាស់ប័ណ្ណ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ទាំងអស់
 2. ធ្វើការកក់កន្លែងស្នាក់នៅតាមរយៈ Booking.com/VisaKHជាមួយនឹងជំហានដូចខាងក្រោម៖
  • ក. ចុះឈ្មោះ ឬចូលគណនី Booking.com ។
  • ខ. ជ្រើសរើសកន្លែងស្នាក់នៅកាលបរិច្ឆេទធ្វើដំណើរ និងប្រភេទបន្ទប់ដែលពេញចិត្ត ដើម្បីមើលអត្រាតម្លៃនិងចំនួនប្រាក់ត្រឡប់​ ។
  • គ. ប្រើកាត Visa ដែលមានសុពលភាពដើម្បីកក់។
 1. ការកក់ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈគេហទំព័រ Booking.com/VisaKH តែប៉ុណ្ណោះ
 2. ការ​កក់​ទុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុប​ចោល និង “គ្មាន​ការ​បង្ហាញ” មិន​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ទេ។
 3. រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងហោចណាស់ 67 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅ។
 4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកាតដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែក ‘Rewards & Wallet ‘ នៃ com ។
 5. កន្លែងស្នាក់នៅដែលមិនទទួលយកការទូទាត់តាមកាតមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូននេះទេ។
 6. លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃការផ្ដល់ជូនពិសេសត្រូវតែបំពេញឱ្យបានគ្រប់នៅពេលដែលការកក់ត្រូវបានធ្វើឡើង និងមិនងាចទាមទារក្រោយពេលកក់បានទេ។
 7. Booking.com និង/ឬ Visa អាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៅពេលណាមួយ។
 8. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024
 9. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

 

Share