អបអរសាទរអតិថិជន ឈ្នះរង្វាន់ពីការបើកគណនីរហ័ស លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

អបអរសាទរអតិថិជន​ ឈ្នះរង្វាន់ពីការបើកគណនីរហ័ស លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់ធនាគារ អ៊ូរី  សម្រាប់ខែតុលា​ និងខែវិច្ឆិកា

លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការទទួលរង្វាន់

  • អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត់ នោះអតិថិជននឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ។
  • អតិថិនជនត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ បើមិនដូច្នេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ក្នុងករណីនេះ ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ដោយខ្លួនឯង ហើយអតិថិជននឹងមិនមានសិទ្ធជំទាស់ទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។
  • រង្វាន់ដែលទទួលបានមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរសិទ្ធបាននោះទេ។
  • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ រយៈពេល លក្ខន្តិកៈ ឬបញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិននៅពេលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

បញ្ជីឈ្នោះអ្នកឈ្នះខែតុលា 

No/ល.រCustomer​​ Name/ ឈ្មោះGender/ភេទCurrency/គណនីAccount ID /លេខគណនីPrizes/​រង្វាន់
1TEP SAMNANGMALEUSD248*****Smart Watch
2MEN NAROMALEKHR253*****JBL
3VAN CHHANGMALEUSD254*****Earphone
4LENG HANG CHHEANGMALEUSD251*****Umbrella
5HI SOKHAMALEKHR255*****Umbrella
6VENG MAKARAFEMALEUSD251*****Umbrella
7RA NARATHMALEKHR255*****Totebage
8SE SEIKHENGMALEUSD256*****Totebage
9CHHEUM YASITHMALEKHR251*****Totebage
10DIN POCHFEMALEUSD249*****Totebage
11CHHET SUNHONGMALEUSD247*****Tote Bage
12KHENG KIMLEANGFEMALEUSD250*****Tote Bage
13CHHON KHONVISOTHMALEUSD251*****Tote Bage
14CHHEAN SREYLENGFEMALEUSD254*****Tote Bage

បញ្ជីឈ្នោះអ្នកឈ្នះខែវិច្ឆិកា 

No/ល.រCustomer​​ Name/ ឈ្មោះGender/ភេទCurrency/គណនីAccount ID /លេខគណនីPrizes/​រង្វាន់
1CHEA VECHETMALEUSD256*****Smart Watch
2SENG PHYRANONGMALEUSD253*****JBL
3OENG MENGKONGMALEUSD257*****Earphone
4ENG JUNGSETHMALEUSD252*****Umbrella
5LY MAKARAMALEUSD257*****Umbrella
6KHON SOVANNRYFEMALEUSD255*****Umbrella
7CHHEANG PISEYFEMALEUSD251*****Tote bage set
8NU SARUNMALEUSD253*****Tote bage set
Share