ការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់ពាណិជ្ជករ ធនាគារ អ៊ូរី!

បើកគណនីពាណិជ្ជករ ជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 3.5%ក្នុងមួយឆ្នាំ ថែមទាំងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រៀងរាល់ខែ រហូតដល់ ១០០$ !!!

កាន់តែរំភើបជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ពាណិជ្ជករ ធនាគារ អ៊ូរី ចំនួន555 រង្វាន់ក្នុងខែមីនា !

ពាណិជ្ជករដែលប្រើប្រាស់KHQR របស់​ ធនាគារ អ៊ូរី សម្រាប់ទទួលការទូទាត់ ពីអតិថិជនដែលមានចាប់ពី10 ប្រតិបត្តិការឡើងទៅក៏ទទួលបានឱកាសឈ្នះសាច់ប្រាក់ជាច្រើនរង្វាន់ ។

មានប្រតិបត្តការកាន់តែច្រើន នឹងមានឱកាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់កាន់តែធំ ដោយគ្រាន់តែណែនាំអតិថិជនធ្វើការស្គេនទូទាត់ជាមួយ ​KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី សំរាប់អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក​។​

លក្ខន្តិកៈថ្មី សម្រាប់ខែមីនា 2023
ចំនួនប្រតិបត្តិកា/​១ខែប្រាក់រង្វាន់/​១ខែលក្ខខណ្ឌ (ដោយការចាប់ឆ្នោត)
≥ ១០ ប្រតិបត្តិការ​​​​ (សម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលមិនទាន់មានប្រតិបត្តិការ​ ក្នុងខែ មករា និង កុម្ភៈ)១០ ដុល្លារច្រើនបំផុត​ ៤០០ រង្វាន់
៤០-​៩៩ ប្រតិបត្តិការ៣០​ដុល្លារច្រើនបំផុត​ ៨០ រង្វាន់
១០០-២០០ ប្រតិបត្តិការ៦០​ដុល្លារច្រើនបំផុត​ ៥០ រង្វាន់
≥ ២០០ ប្រតិបត្តិការ១០០​ដុល្លារច្រើនបំផុត​ ២៥ រង្វាន់
សរុប ៥៥៥ រង្វាន់

លក្ខន្តិកៈ ៖

១. សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គលដែលជាពាណិជ្ចករ របស់ធនាគារ អ៊ូរី (ទាំងពាណិជ្ចករ ចាស់ និងថ្មី)។
២. ត្រូវមានចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី ១០ប្រតិបត្តិការក្នុង១ខែ ដែលមានទឹកប្រាក់អប្បបរិមាចាប់ពី ២ដុល្លារ ឬ៨០០០ រៀលក្នុង១ប្រតិបត្តិការ ដែលទទួលការស្គេនទូទាត់ពីធនាគារនានាតាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី។
៣. មិនរាប់បញ្ចូលប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់តិចជាង ២ដុល្លារឬ៨០០០ រៀល ក្នុង១ប្រតិបត្តិការឡើយ។
៤. រាល់ការស្គេនទូទាត់ចេញពីគណនីតែមួយ ឬ ពីឈ្មោះគណនីតែមួយ ដែលមានប្រតិបត្តិការលើសពី ១ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នឹងរាប់បញ្ចូលត្រឹមតែ ១ប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះ។
៥. ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនៃខែនីមួយៗ នឹងផ្ទេរចូលគណនីរបស់ពាណិជ្ចករនៅក្នុងកំឡុង ១០ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបំណាច់ខែនីមួយៗ។
៦. ឈ្មោះពាណិជ្ចករដែលទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ១០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីថតរូបប្រគល់រង្វាន់ និងផុសលើបញ្តាញសង្គមផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។
៧.ធនាគារ អ៊ូរី សូមរក្សារសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកៈ ឬ បញ្ចប់កម្មវិធីប៉្រូម៉ូសិនមុនកាលកំណត់ដោយមិនមានជូនដំណឹងជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333 / 081 331 333

Share