ការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់ពាណិជ្ជករ ធនាគារ អ៊ូរី!

បើកគណនីពាណិជ្ជករ ជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 3.5%ក្នុងមួយឆ្នាំ ថែមទាំងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រៀងរាល់ខែ រហូតដល់ ១០០$ !!!

ឆ្នាំថ្មី ប្រ៉ូម៉ូសិនថ្មី! កាន់តែអស្ចារ្យ សំរាប់ពាណិជ្ជករ ធនាគារ អ៊ូរី !!! នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ពីធនាគារ អ៊ូរី រហូតដល់​១០០ដុល្លារ រៀងរាល់ខែ ជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយៗ!!!

មិនចាំបាច់ផ្សងសំណាង!​ មានប្រតិបត្តការកាន់តែច្រើន នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់កាន់តែធំ ដោយគ្រាន់តែណែនាំអតិថិជនធ្វើការស្គេនទូទាត់ជាមួយ ​KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី សំរាប់អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក​។​

លក្ខខណ្ឌទទួលរង្វាន់៖

ចំនួនប្រតិបត្តិការ / ១ខែ  ប្រាក់រង្វាន់​​ / ១ខែ 
.​ ៤០ – ៩៩ ប្រតិបត្តិការ ៣០ ដុល្លារ
. ១០០ – ២០០ ប្រតិបត្តិការ ៦០ ដុល្លារ
. ធំជាង ២០០ ប្រតិបត្តិការ ១០០ ដុល្លារ

បញ្ជាក់៖ សំរាប់តារាងប្រាក់រង្វាន់ខាងលើនេះ មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ២០២៣​ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ២០២៣​​ តែប៉ុណ្ណោះ។ សំរាប់តារាងប្រាក់រង្វាន់នាខែបន្តបន្ទាប់ នឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជូននាពេលខាងមុខ។

លក្ខន្តិកៈ ៖

១. សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គលដែលជាពាណិជ្ចករ របស់ធនាគារ អ៊ូរី (ទាំងពាណិជ្ចករ ចាស់ និងថ្មី)។

២. ត្រូវមានចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី ៤០ប្រតិបត្តិការក្នុង១ខែ ដែលមានទឹកប្រាក់អប្បបរិមាចាប់ពី ២ដុល្លារ ក្នុង១ប្រតិបត្តិការ ដែលទទួលការស្គេនទូទាត់ពីធនាគារនានាតាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី។

៣.​ មិនរាប់បញ្ចូលប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់តិចជាង ២ដុល្លារ ក្នុង១ប្រតិបត្តិការឡើយ។

៤. រាល់ការស្គេនទូទាត់ចេញពីគណនីតែមួយ ឬ ពីឈ្មោះគណនីតែមួយ ដែលមានប្រតិបត្តិការលើសពី ១ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នឹងរាប់បញ្ចូលត្រឹមតែ ១ប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះ។

៥. ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនៃខែនីមួយៗ នឹងផ្ទេរចូលគណនីរបស់ពាណិជ្ចករនៅក្នុងកំឡុង ១០ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបំណាច់ខែនីមួយៗ។

៦. ឈ្មោះពាណិជ្ចករដែលទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ១០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីថតរូបប្រគល់រង្វាន់ និងផុសលើបញ្តាញសង្គមផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។

៧. ធនាគារ អ៊ូរី សូមរក្សារសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកៈ ឬ បញ្ចប់កម្មវិធីប៉្រូម៉ូសិនមុនកាលកំណត់ដោយមិនមានជូនដំណឹងជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333 / 081 331 333

 

 

 

 

 

Share