មុខងារដែលអាចប្រើប្រាស់បាន

 • ពិនិត្យសមតុល្យ និងព័ត៌មានគណនី ធនាគារ អ៊ូរី
 • មើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ និងទាញយកប្រវត្តិប្រតិបត្តិការគណនីរហូតដល់ ៦ ខែ
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងគណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងធនាគារ អ៊ូរី
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ធនាគារ អ៊ូរី ទៅគណនីរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ដែលជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មទូទាត់រហ័ស របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងប្រព័ន្ធបាគង
 • ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ធនាគារ អ៊ូរី ទៅបាគង
 • ធ្វើការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គណនីផ្ទាល់ខ្លួន ឬអ្នកផ្សេងទៀត
 • បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃដោយមិនប្រើលេខកូដ ឬ ប្រើលេខកូដ
 • ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹករដ្ឋ និងឯកជន ភ្លើងរដ្ឋ និងឯកជន សំរាម និងវិក្កយបត្ររទូទៅ
 • ស្នើសុំឥណទានពី ធនាគារ អ៊ូរី ភ្លាមៗដោយពុំត្រូវការវាយបញ្ជូលលេខកូដសម្ងាត់នៅក្នុងកម្មវិធី ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលព័ត៌មានទូទៅរបស់អ្នកស្នើ​
 • បង្កើត QR កូដសម្រាប់គណនី ធនាគារ អ៊ូរី និង គណនីបាគងរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលប្រាក់ពីដៃគូអាជីវកម្ម ឬដៃគូទូទាត់
 • ស្គែន QR កូដសម្រាប់ផ្ញើប្រាក់ឱ្យទៅកាន់គណនី ធនាគារ អ៊ូរី ឬ គណនីបាគងដទៃទៀត ឬ ទូទាត់ប្រាក់នៅតាមហាងជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី
 • ចែករំលែក QR កូដ ឬ ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការទៅបងប្អូន ឬ មិត្តភក្តិតាមរយៈបណ្តាញសង្គម
 • ការរៀបចំសាច់ប្រាក់របស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គណនាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី គណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី និងគណនីមានកាលកំណត់

លក្ខណៈពិសេសរបស់​ WOORI WON Cambodia

 • ចុះឈ្មោះស្វ័យប្រវត្តិ ដោយខ្លួនឯង
 • ស្គែនមុខ / ស្គែនក្រយ៉ៅដៃ
 • ពិនិត្យគណនីដែលមានទាំងអស់

 • មើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ និងទាញយកប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរហូតដល់ ៦ ខែ
 • ទទួលបានព័តមានថ្មីៗអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ អ៊ូរី និងការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងដៃគូសហការណ៍របស់ធនាគារ អ៊ូរី

របៀប​ស្នើសុំ

លោកអ្នកអាចធ្វើការភ្ជាប់កម្មវិធីធនាគារចល័តដោយខ្លួនឯង ឬ អញ្ជើញទៅកាន់សាខា ធនាគារ អ៊ូរី ណាមួយដោយភ្ជាប់នូវឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣

ទាញយកនិងចុះឈ្មោះ Woori WON Cambodia ឥឡូវនេះ៖

ទំនាក់ទំនង