ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20$ភ្លាមៗលើថ្លៃសិក្សានៅសាលា​ KLC​ Cambodia!

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20$ភ្លាមៗលើថ្លៃសិក្សាវគ្គពិសេសេ សម្រាប់ 10នាក់ដំបូង ជារៀងរាល់ខែ គ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅសាលា​ KLC​ Cambodia!

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីខែកញ្ញា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

កាន់តែពិសេសមានកាដូដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយភ្នាក់ងារ ធនាគារ អ៊ូរី នៅក្នុងសាលា KLC ទៀតផង។

 

Get instant discount 20$​ on school fee for first 10 students every months by just scan to pay school fee via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​ KLC Cambodia

This offer available from​  September to December, 2023!

ទីតាំង/Map:https://bit.ly/3qS0azW

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App  http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

 

 

Share