បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅមន្ទីរពេទ្យសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ហង្សទេព

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១៥% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Mobile App នៅ មន្ទីរពេទ្យសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ហង្សទេព

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 15%​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Mobile App at​ Hang Tep Clinic and Maternity

This offers available from 24 November 2023 until 24 November 2024.

ទីតាំង/Map: https://rb.gy/9nksvv

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

 

Share