បញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ ហាងសុខ​ ប្រុស លក់បោះដុំ​ម៉ូទ័រនិងសម្ភារៈសំណង់គ្រប់ប្រភេទ

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ​ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅហាងសុខ​ ប្រុស (លក់បោះដុំ​ម៉ូទ័រនិងសម្ភារៈសំណង់គ្រប់ប្រភេទ)​

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី06 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 រហូតដល់ ថ្ងៃទី06 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2024

Get instant discount 10% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ Sok bros wholesale of Motors and Construction material

This offers available from 06 December 2023 until 06 December 2024

ទីតាំង/Map: https://bitly.ws/36ovp

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share