បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅកាឡាកាហ្វេ​

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១៥% នូវរាល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅកាឡាកាហ្វេ

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែ ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 15% on the drinks​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​KALA KAFE

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offers available from 10th November 2023 until 10th February 2024.

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/47v2r3M

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share